BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zróżnicowanie sytuacji dochodowej w wybranych gospodarstwach rolnych
Defferantiation of Income Situation in Selected Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 83-87, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Produkcja rolna, Wyniki badań
Arable farm, Income, Social and economic conditions, Agricultural production, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zróżnicowanej sytuacji dochodowej w wybranych gospodarstwach rolnych w latach 2009 i 2010. Wybrane gospodarstwa rolne położone są na terenie trzech powiatów, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego w województwie mazowieckim. W powiecie siedleckim zbadano 4 gospodarstwa, w sokołowskim 7, a w węgrowskim 5. Ukazano również oddziaływanie dopłat unijnych na sytuację dochodową gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article was a presentiation of differentiation of farmers' income situation in selected farms, which were located in three different districts of Mazovia woivodeship. The data were collected using guestionnaire and the experiment in farms was carried out in the period of two years to present changes in the farmers'income situation. The added purpose of the article was a presentiation of role of union's support in income situation of polish producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basaj M., Ziółko A. 2008: Budowanie przewag konkurencyjnych gospodarstw rolnych w rejonie intensywnego rolnictwa. Roczn. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 25
  2. Jerzak M. 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie. Roczn. Nauk. Seria, t. X, z. 3. Warszawa-Poznań-Lublin, 246.
  3. Kopiński J. 2006: Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych wybranych gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Roczn. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 85
  4. Lelusz H. 2004: Strategie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. Roczn. Nauk. SERiA, t. VI, zeszyt 1, 124.
  5. Podstawka M., Ginter A. 2006: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w warunkach różnego poziomu rozwoju rolnictwa. Roczn. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 145
  6. Stępień S. 2006: Koszty jednostkowe w gospodarstwach o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Roczn. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 190
  7. Wiatrak A.P. 2002: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Wieś Jutra, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu