BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Kłudka Damian (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Molendowski Franciszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Performance of selected cultivation machines in relation to fuel consumption
Wydajność wybranych maszyn uprawowych a zużycie paliwa
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 5-13, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Zużycie paliwa, Rolnictwo
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Fuel consumption, Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prawidłowe zestawienie ciągnika z maszyną ma wpływ na czas i terminowość zabiegu oraz na zużycie paliwa. W artykule dokonano analizy doboru różnych maszyn uprawowych do ciągnika klasy 14 kN, w aspekcie uzyskania maksymalnej wydajności i minimalnego zużycia paliwa. Badaniom poddano następujące maszyny uprawowe: agregaty uprawowe i ścierniskowe, brony talerzowe, pługi zagonowe. W trakcie badań eksploatacyjnych dokonano pomiarów zużycia paliwa i rzeczywistej prędkości pracy agregatów. Wykazano, że nieodpowiedni dobór szerokości roboczej maszyny do ciągnika powoduje spadek wydajności agregatu uprawowego oraz w wielu przypadkach wzrost zużycia paliwa.(abstrakt oryginalny)

Correct juxtaposition of a tractor with a machine affects time and being on time with a treatment as well as fuel consumption. The article presents analysis of the selection of various cultivation machines to a 14 kN class tractor in the aspect of obtaining maximum performance and minimum fuel consumption. The following cultivation machines were investigated: cultivation aggregates and chisel plows, disc harrows, field ploughs. During exploitation, research measurements of fuel consumption and actual speed of the units operation were taken. It was showed that incorrect selection of the working width of a machine for a tractor results in a decrease of the cultivation unit performance and in many cases in the increase of fuel consumption.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiak, J. (1999). Agrotechnologia. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-01-12697-3.
  2. Banasiak, J. (2004). Projektowanie i ocena ekonomiczna procesów agrotechnologicznych. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-89189-43-7.
  3. GUS, 2011. Rocznik statystyczny rolnictwa. ZWS, Warszawa, ISSN 2080-8798.
  4. Kuczewski, J.; Majewski, Z. (1999). Eksploatacja Maszyn Rolniczych. WSiP, Warszawa, ISBN 83-02-07249-4.
  5. Landis, E.; Schiess, I. (2006). Geprüfte Traktoren, Zweiachsmäher und Transporter. FAT-Berichte, nr 653, Ettenhausen, ISSN 1018-502X.
  6. Lorencowicz, E. (2008). Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach. APRA, Bydgoszcz, ISBN 83-914532-7-8
  7. Marks, N.; Krzysztofik, B. (2000). Podstawy projektowania parku ciągnikowo-maszynowego w rol-nictwie. Wydawnictwo AR Kraków, Kraków, ISBN 83-86524-51-0.
  8. Muzalewski, A. (2008). Zasady doboru maszyn rolniczych. IBMiER, Warszawa, ISBN 978-83-89806-21-5.
  9. Talarczyk, W. (2012). Można zaoszczędzić paliwo podczas uprawy i siewu. Top Agrar Polska, 2, PWR, Poznań, ISSN 1232-6879, 132-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu