BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Modele rozwoju demograficznego obszarów wiejskich w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej
Models of the Demographic Development of Rural Areas at the Polish-German Border Area
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 99-104, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Model rozwoju, Rozwój demograficzny, Obszary wiejskie, Region przygraniczny
Evaluation model, Demographic development, Rural areas, Border areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kierunki zmian demograficznych na obszarach wiejskich polsko-niemieckiej strefy przygranicznej. Szczegółowej analizie podano okres przed (2004 r.) i po (2009 r.) akcesji Polski do UE. Wyniki badań pozwoliły na skonstruowanie modelu rozwoju demograficznego i wyróżnienie obszarów progresji, regresji i stagnacji. Analizę i identyfikację potencjału demograficznego przeprowadzono na podstawie wybranych cech demograficznych z zastosowaniem metody Perkala. (abstrakt oryginalny)

This paper presents demographic trends at rural areas of Polish-German border area along the border line of Poland and the German federal state Brandenburg. A detailed analysis was conducted for the Polish pre-accession period to the European Union (2004) and the post-accession period 2004-2009. A special attention was paid to the dynamics of natural increase and migration balance. The results reveal areas of progression, regression and stagnation, resp. A population growth model is derived basing on the Perkal method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bingen D., Zybura M. 2004: Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej: Konieczność działań w niemiecko-polskiej strefi e przygranicznej. Raport VII Grupy Kopernika, Darmstadt.
  2. Brandenburg Regional. 2009: Eine räumliche Bestandsaufnahme der Regionen. Land-Kreise und kreisfreien Städte. Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung, Potsdam.
  3. Ciok S. 2000: Pogranicze Zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 1(1), 91-104.
  4. Eckert M. 1992: Polnisch-deutsche Beziehungen. Ein historischer Ruckblick. [W:] Mit den Augen der Nachbarn. Brandenburgische Zentrale für politische Bildung (red. C. Brandt, E. Czerwiakowska). Potsdam, 22.
  5. Ein Modellvorhaben der Raumordnung (MORO). Kooperation und Vernetzung im Nordosten. 2010: Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg, Brandenburgische Universitätsdruckerei, Potsdam, 24.
  6. Gemeinsamplanen für Berlin und Brandenburg. 2004: Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung, Potsdam, 12.
  7. Gumbert M. 1992: Brandenburg und Polen im neuen Europa. [W:] Mit den Augen der Nachbarn, Brandenburgische Zentrale für politische Bildung (red. C. Brandt, E. Czerwiakowska). Potsdam, 207-222.
  8. Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. 2009: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Ministerium für Landwirtschaft. Umweltschutz und Raumordnung, Potsdam,12-34.
  9. Perkal J. 1960: On the Analysis of a Set of Characteristics. Zastosowania matematyki, t. V. PWN, Warszawa.
  10. Statistisches Jahrbuch Brandenburg 1991, 2009, 2010: Land Brandenburg. Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik, Potsdam.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu