BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwat-Woźniak Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Różnice regionalne w wybranych społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania polskiego rolnictwa
Regional Differences in Selected Social and Economic Conditions of Functioning of Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 111-116, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Zróżnicowanie regionalne, Efektywność techniczna
Individual arable farms, Regional diversity, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było rozpoznanie zmian regionalnego zróżnicowania struktur w rolnictwie indywidualnym, jak również ich wpływu na efektywność gospodarowania. W artykule wykorzystywano dane GUS. Materiały statystyki masowej zostały uzupełnione o wyniki panelowych badań terenowych IERiGŻ-PIB przeprowadzonych w tych samych 76 wsiach, we wszystkich indywidualnych gospodarstwach, które stanowiły 0,2% faktycznej liczby tego rodzaju podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Domination of family farms in the structure of Polish agriculture co-exists with their significant diversity in factors defining their economic potential, and therefore the level of profitability. Simultaneously, lately, a number of possibilities has been created to take up activities that aim to eliminate regional development disproportions. Presentation of an assessment of regional changes in structural conditions of individual farming and the level of exploitation of production factors were the main aims of the study. In the conducted analysis it was documented that in Polish agriculture positive structural transformations are present, which, with various intensity, are shown in various regions of the country. However, these changes do not translate into diminishing of regional diversity in development conditions and the level of the exploitation of production factors. That fact is proven by a lack of changes in regional division in all analyzed factors that determine production possibilities for farms and the level of the technical production effectiveness modulus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Battese G.E., Corelli T. 1995: Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics 20, 325-332.
  2. Chmieliński P. 2006: Regionalne zróżnicowanie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a efektywność wykorzystania środków wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej. Studia i Monografie, z. 138, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 19.
  3. Corelli T., Prasada Rao D.S., Battese G.E. 1998: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishing, Boston, 32.
  4. Gall M. D., Gall J. P.& R. Borg W. 2003: Educational research: An introduction. Allyn & Bacon, Boston, 34.
  5. Józwiak W. 2004: Możliwości poprawy dochodowości gospodarstw chłopskich po przystąpieniu Polski do UE. [W:] Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, IERiGŻ, Warszawa, 70.
  6. Klepacki B. 2004: Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiczne, 2, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 48.
  7. Sikorska A. 2006: Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 5-6, 10.
  8. Sikorska A. 2001: Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza, IERiGŻ, Warszawa, 5-7.
  9. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 27, 19.
  10. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 2, Warszawa, 87-88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu