BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mach Maria Antonina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nowicki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Owoc Mieczysław L. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Informatyka w biznesie - założenia kierunku, model i perspektywy
Business in Informatics - Major Assumptions, Model and Perspectives
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 95-115, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Informatyka, Przedsiębiorstwo, Metody nauczania, Kształcenie informatyków
Information science, Enterprises, Teaching method, Education of IT personnel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany w systemie edukacji wyższej dotyczące wzbogacenia oferty studiów wymagają wieloletnich badań, szczególnie kiedy dotyczą rozwiązań innowacyjnych. W artykule zaprezentowano charakterystykę nowego kierunku studiów - informatyka w biznesie, który powstał na bazie doświadczeń innych ośrodków akademickich. Uwzględniono w nim także standardy dotyczące kształcenia informatycznego zaproponowane przez ACM (Association for Computing Machinery) oraz IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Charakterystyka kierunku obejmuje zakres programowy dotyczący dwóch podstawowych poziomów kształcenia: licencjackiego oraz magisterskiego, a także specjalistyczny model edukacyjny wraz z zaproponowanymi modułami specjalizacji zawodowej. Ponadto przedstawiono w artykule uwarunkowania implementacyjne oraz uwagi dotyczące przyszłości projektu.(abstrakt oryginalny)

Changes in the university education system, referring to study offerings enrichment need long time research, especially in the case of innovative solutions. The characteristics of the new major "business informatics", created on the basis of chosen university centres, is presented in the paper. Education standards in the computer science area proposed by ACM (Association for Computing Machinery) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) have been taken into account. The major characteristics covers programme studies at two levels of education: bachelor and master and also specialized models and proposals of professional specialization modules. In addition implementation conditioning and comments about the future of the project are presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dokumentacja projektu unikatowego kierunku studiów "Informatyka w biznesie" przygotowana pod kierunkiem J. Korczaka, Instytut Informatyki Ekonomicznej, UE, Wrocław 2009.
  2. Nowicki A. (red.), Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 1. Identyfikacja kształcenia w obszarze informatyki, AE, Wrocław 2004.
  3. Nowicki A. (red.), Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 2. Analiza i ocena kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej, AE, Wrocław 2005.
  4. Nowicki A. (red.), Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 3. Koncepcja kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej, AE, Wrocław 2006.
  5. Nowicki A., Łosiewicz E., Owoc M.L., Uwarunkowania realizacyjne projektów Unii Europejskiej wspomagających kształcenie na kierunku Informatyka Ekonomiczna, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1144, AE, Wrocław 2006.
  6. Nowicki A., Owoc M.L., Wydmuch G., Projekt kierunku europejskich magisterskich studiów Master in Business Informatics, UE, Wrocław (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu