BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matouk Kamal (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Portale e-learningowe jako element społeczeństwa informacyjnego
E-Learning Portals as an Element of the Information Society
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 126-136, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Zdalne nauczanie, Portale internetowe
Information society, e-learning, Web portals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii internetowej sprawił, że dostęp do informacji i danych stał się możliwy i łatwy dla wszystkich na całym świecie. Wykorzystanie narzędzi internetowych (przeglądarki i wyszukiwarki) umożliwia w sposób łatwy i szybki dotarcie do każdego zagadnienia. Istotną cechą informacji zamieszczanych w Internecie jest to, że można je łatwo porównać z innymi, zweryfikować i - kiedy trzeba - aktualizować, co ma duże znaczenie dla przedstawicieli administracji publicznej, firm i zwykłych użytkowników. W związku z powyższymi faktami pojawiło się społeczeństwo informacyjne. Celem artykułu było przedstawienie e-learningu jako jednego z jego elementów.(abstrakt oryginalny)

The development of internet technology and its tools including browsers and search engines have made the accessibility and attainability to data and information available for everyone all over the world. Therefore, the query has become easy and fast in every issue belongs to the user. The salient feature of the internet data and information is the ability to be compared, verified and modified in an immediate way. Those attributes are crucial to public administrations, businesses and ordinary people. As a result to the above mentioned facts the information society has emerged, thus this paper considers that e-learning is one of its elements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agnosiewicz M., Społeczeństwo informacyjne, www.racjonalista.pl/kk.php/d,254, 12-01-2010.
 2. Casey M., Europejska polityka informacyjna - wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Dziuba D.T., Sektor informacyjny w nowej gospodarce, [w:] Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
 4. E-learning w teorii, egolearning.pl z dnia 20.02.2010, http://www.egolearning.pl/e-learning.php.
 5. E-learning, LMS / LCMS, Finn.pl z dnia 30-11-2007, http://www.finn.pl/xml/programy/lms.
 6. Hejnicka-Bezwińska T., Imperatyw wykształcenia w społeczeństwie informatycznym, [w:] Etos edukacji w XXI wieku: zbiór studiów, I. Wojnar (red.), Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 7. Jezierska K., Serwisy społecznościowe, e-marketing.pl,16.12.2008, http://www.e-marketing.pl/artyk / artyk104.php.
 8. Kandefer K., Społeczeństwo informacyjne - obowiązek czy konieczność?, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, M. Adamowicz (red.), Prace Naukowe nr 35, SGGW, Warszawa 2005.
 9. Kurek-Kokocińska S., Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2001 nr 2.
 10. Małecki M., Małecka B., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Wyd. PARP, Warszawa 2008.
 11. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, G. Bliźniuk, J.S. Nowak (red.), Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2005, http://www.silesia.
 12. org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf.
 13. Nowina-Konopka M., Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce - kwestie polityczne, [w:] Globalizacja, integracja, transformacja, R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzynska (red.), Toruń 2004.
 14. Nowoczesne metody szkoleń, biznestrendy.infor.pl, 29.01.2008.
 15. Piotrowski A.J., W dużym skrócie o Społeczeństwie Informacyjnym, "Telecom Forum" 1999 nr 9, http:// kbn.icm.edu.pl/gsi/w_skrocie.html.
 16. Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa, 26.07.2000.
 17. Społeczeństwo informacyjne, http://pl.wikipedia.org/, 20.02.2010.
 18. Społeczeństwo informacyjne, Netkomunikator.pl, 10.03.2010, http://www.netkomunikator.pl/info/spolinfor.html.
 19. Stecyk A., Charakterystyka systemów e-learning w globalnym społeczeństwie informacyjnym, [w:] Edukacja w społeczeństwie "ryzyka", M. Gwoździcka, A. Zduniak (red.), Wyd. WSB, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu