BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dollery Brian F. (Uniwersytet of New England, Australia), Wallis Joe L. (Otago University, Nowa Zelandia)
Tytuł
Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna
Market Failure, Government Failure, Leadership and Public Policy
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 2(8), s. 82-91, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka publiczna, Przywództwo, Sektor publiczny, Produktywność
Public policy, Leadership, Public sector, Productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomiczne uzasadnienie interwencji rządu w gospodarkę rynkową wynikało zwykle z teorii niesprawności rynku. Przedmiotem tego artykułu jest przedstawienie paradygmatu niesprawności rynku w sposób ujmowany w najnowszej literaturze poświęconej temu zagadnieniu. W teorii tej zakłada się, że kontraktualistyczne (contractualist) podejście do reformy służby publicznej to najlepsza metoda na poprawę produktywności sektora publicznego. Jednak my w niniejszym tekście postaramy się dowieść, że metoda ta nie pozwala dostrzec kluczowej, w naszym odczuciu, roli przywództwa w instytucjach publicznych i sposobów, dzięki którym zmiana charakteru przywództwa może wpływać na ich produktywność. Dowodzimy, że wspólnotowe koncepcje przywództwa mają także zastosowanie w ramach konwencjonalnego podejścia do gospodarki i mogą oddziaływać na kształtowanie polityki publicznej. (abstrakt oryginalny)

The economic rationale for government intervention in a market economy has traditionally been provided by the theory of market failure. This article reviews the market failure paradigm in the light of the more recent literature on government failure. One implication of the theory of government failure is that the contractualist approach to public service reform is the best method of improving public sector productivity. However, we argue that this view overlooks the potentially crucial role of leadership in public agencies and the ways in which transformational leadership can stimulate efficiency. We argue that communitarian conceptions of leadership can be incorporated into conventional economic approaches, and that this can have significant implications for public policy formulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaron H.J. (1994). "Public Policy Values and Consciousness", Journal of Economic Perspectives, nr 8(2), s. 3-21.
 2. Bator F.M. (1958). "The Anatomy of Market Failure", Quarterly Journal of Economics, nr 72 (2), s. 388-400.
 3. Becker G.S. (1965). Human Capital. New York: Columbia University Press.
 4. Becker G.S. (1976). The Economic Approach to Human Behaviour. Chicago: University of Press.
 5. Boston J. (red.) (1995). The State Under Contract. Oxford: Oxford University Press.
 6. Buchanan J.M. (1978). The Economics of Politics, Reading 18, Institute of Economic Affairs.
 7. Chang H.J. (1994). The Political Economy of lndustrial Policy. London: Macmillan.
 8. Dollery B.E., Wallis J.L. (1996). "A Reappraisal of the Economics of Government", Economic and Social Policy, nr 1(2), s. 35-54.
 9. Hood C. (1991). "A Public Management for Full Seasons", Public Administration, nr 69(1), s. 1-13.
 10. MacIntyre A (1981). After Virtue: A Study in Moral Theory. London: Duckworth, s. 126.
 11. Maclntyre A. (1988). Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 12. Moe T.M. (1984). "The New Economics of Organisations", American Journal of Political Science, nr 28 (4), s. 739-777.
 13. Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1984). Public Finance in Theory and Practice. Singapore: McGraw-Hill.
 14. Pigou A.C. (1920). The Economics of Welfare. London: Macmillan.
 15. Sandel M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Taylor C. (1985). Philosophy and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Taylor C. (1989). The Self and Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Wallis J.L. (1997). "Economics, Hope and Leadership", Journal of Interdisciplinary Economics (w druku).
 19. Wallis J.L., Dollery B.E. (1995). "A Communitarian Perspective on Government Failure", International Journal of Social Economics, nr 22(4), s. 33-48.
 20. Wolf C. (1989), Markets of Governments: Choosing Between Imperfect Alternatives. Cambridge: MIT Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu