BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres?
Organic Farming - Progress or Regress?
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 182-193, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rozwój rolnictwa, Ekologia
Ecological agriculture, Rural development, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono stan i możliwości rozwojowe rolnictwa ekologicznego na świecie, w tym w wybranych krajach europejskich i w Polsce. Wskazano zalety i słabości tej formy rolniczego gospodarowania w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego. Przeprowadzono analizę porównawczą gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w wybranych krajach oraz sformułowano wnioski dotyczące uwarunkowań rozwoju ekologicznych metod produkcji. Określono ograniczenia i szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego jako jednej z możliwych form rolniczego gospodarowania. W konkluzji stwierdzono, że rolnictwo ekologiczne pozostanie producentem żywności dla ograniczonej liczby konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the state of development of organic farming in the world including Europe and Poland. There were analyzed economic and ecological goals of organic farms. Based on conducted analyzes of organic farms in Great Britain, Austria and Germany there were presented incomes, costs and financial result in both analyzed systems. There were also described chances and limitations of organic farming. The paper argues that the organic farming will be a producer of food however for limited amount of consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrarbericht der Bundesregierung Deutschland. 2007:Bonn.
 2. Alvensleben R. 2000: Zur Nachhaltigkeit land- und forstwirtschaftlicher Nutzungssysteme - Anmerkungen aus der Sicht eines Agrarökonomen. Vortrag auf der Tagung der August-Bier-Stiftung und des ZALF am 17.03.2000. Agra-Europe 16/2000 vom 17.4.2000 Sonderbeilage 1-7.
 3. Alvensleben R. 2002: Leitbilder einer zukünftigen Landwirtschaft Anmerkungen aus der Sicht der Umweltökonomie und der Marktforschung, Kiel. Expertenworkshop "Leitbilder einer zukünftigen Landwirtschaft" der Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V. am 19.3.2002 in Rendsburg.
 4. Foster С, Lampkin N. 2000: Organic and in-conversion land area, holdings, livestock and crop production in Europe [www.organic.aber.ac.uk/library/European_organic_farming.shtml].
 5. Grüner Bericht 2008: Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Wiedeń.
 6. http://www.organic-europe.net
 7. Jackson A., Lampki N. 2005: Organic farm incomes in England and Wales 2003/2004. Institute of Rural Science. Aberystwyth.
 8. Organic Agricultural Land Worldwide 2005-2007. 2007-2009: FiBL, IFOAM, SOEL 2007-2009.
 9. Organic farming in the European Union - Facts and figures. 2005: European Commission. Bruxelles.
 10. Richter T. 2002: Possibiliteies and barriers for retaling organic products. Research Institute of Organic Agriculture (Switzerland).
 11. Runowski H. 1996: Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Runowski H., Maciejczak M., Bagieński S. 2007: Rolnictwo ekologiczne. Zasady prowadzenia upraw i chowu zwierząt. Agroexpert Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa, Warszawa.
 13. Weller R., Jackson A. 2006: Organic dairy farming. Organic Centre Wales (OCW). University of Wales, Institute of Grassland and Environmental Research.
 14. Willer H., Yussefi M. 2001: Organic Agriculture Worldwide - Statistics and Future Prospects. Stiftung Ökologie & Landbau (SOL), Bad Durkheim.
 15. Willer H., Yussefi-Menzlerand M., Sorensen N. 2008: The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2008. S International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Bonn, Germany and Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland.
 16. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 17. Woś. A. 1992: Rolnictwo zrównoważone (Sustainable Agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 13.
 18. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. 2003: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu