BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tużnik Marta Roma (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja postępowania w sprawach skierowanych do sądu na żądanie strony w ustawodawstwie karnym skarbowym
Evolution of Conduct Directed to Court Cases on Request Page
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 6 (2), s. 17-28
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Regulacje prawne, Przestępstwa skarbowe
Legal proceedings, Legal regulations, Fiscal offence
Firma/Organizacja
Trybunał Sprawiedliwości
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problematyka postępowania w sprawach skierowanych do sądu na żądanie strony, stanowiącego jedno z postępowań szczególnych w postępowaniu karnym skarbowym, które funkcjonowało do czasu uchwalenia Kodeksu karnego skarbowego z 1999 r. Ze względu na przekrojowość prezentowanych treści konieczne jest przedstawienie modelu postępowania karnego skarbowego, który obowiązywał w poszczególnych regulacjach karnych skarbowych. (fragment tekstu)

The article discusses the formation of the proceedings in the cases sent to the court at the request of the parties in criminal tax legislation in the years 1926-1999. Presented particular mode was used in criminal tax until the adoption of the Fiscal Penal Code of 1999. After the entry into force of the Criminal Code of the tax proceedings were terminated, which was connected with the fact of deprivation of financial authorities adjudicating powers jurisprudence. Competence jurisdictional courts granted in accordance with the constitutional requirement of law for the court and the principle of democratic rule of law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Ansion, Ustawa karna skarbowa z 2 sierpnia 1926 r. Nr 105, poz. 609, Dz.U.R.P. z uwzględnieniem wszystkich nowel i zmian objaśniona licznemi uwagami i orzeczeniami Najwyższego Sądu z dodatkiem rozporządzeń wykonawczych i ustaw z nią pozostających, Złoczów 1930 , s. 126.
 2. J. Bafia, J. Białobrzeski, Ś. Czerlunczakiewicz, L. Hochberg, K. Sosnowski, Z. Szpakowski, W. Wierzbicki, S. Zarakowski, Komentarz do ustawy karnej skarbowej, Warszawa 1965, s. 331-332.
 3. J. Bafia, J. Białobrzeski, Ś. Czerlunczakiewicz, L. Hochberg, J. Kowalski, M. Kulesza, K. Sosnowski, Z. Szpakowski, I. Śmietanka, J. Wiącek, Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1973, s. 484.
 4. W. Blutstein, W. Goettel, Prawo karne skarbowe z komentarzem. Orzecznictwo - przepisy związkowe, okólniki, Warszawa 1938, s. 350.
 5. B. Koch, Ustawa karna skarbowa. Zestawienie porównawcze ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260) i ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960r.(Dz. U. z 1960 r. Nr 21, poz. 123 i z 1963 r., Nr 28, poz. 167), Warszawa 1972, s. 105.
 6. F. Prusak, W. Świda, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1989, s. 153.
 7. F. Prusak, Procedura karna skarbowa (według przepisów u.k.s.), Szczecin 1987, s. 175.
 8. Z. Siwik, Postępowanie karne skarbowe w sprawach skierowanych na drogę sądową na żądanie strony, Palestra 1979, Nr 5, s. 64-66.
 9. G. Skowronek, Ewolucja prawa karnego skarbowego. Część 1, Prokurator 2006, Nr 1(25), s. 57.
 10. E. Sommerstein, Ustawa karna skarbowa. Tekst z komentarzem przy uwzględnieniu całokształtu dyskusji w sejmie i senacie oraz ustawodawstwa karnego wszystkich trzech dzielnic, Warszawa 1927, s. 316-319.
 11. M. R. Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.
 12. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 17-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu