BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Karolina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka)
Tytuł
O umownej służebności przesyłu
About Contractual Transmission Easement
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 6 (2), s. 37-42
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Kodeks cywilny, Prawo rzeczowe, Służebność przesyłu
Civil law, Civil Code, Property law, Transmission easement
Abstrakt
W artykule przedstawiono kwestię umownej służebności przesyłu. Głównym celem publikacji jest przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie konstruowania umowy służebności przesyłu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w tym obecnego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Autor przedstawia zakres uprawnień i obowiązków stron umowy o ustanowienie służebności przesyłu oraz wskazuje niezbędne postanowienia umowne, których przestrzeganie umożliwia niezakłócone korzystanie z prawa służebności przesyłu.

The following article presents the issue of the contractual transmission easement. The scope of powers and responsibilities of the parties of such legal relationship has been thoroughly analyzed in order to indicate necessary contractual provisions enabling proper exercise of the right of transmission easement. The following analysis is carried out taking account of views of doctrine and current case law of the Supreme Court. The main goal of this publication is to present the best practices for constructing contract of transmission easement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Balwicka-Szczyrba, Służebność przesyłu, GSP 2009, t. XXI, s. 51.
  2. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008, s. 58.
  3. B. Burian [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2010, Legalis, komentarz do art. 245, pkt V.2.
  4. E. Gniewek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red., E. Gniewek, Warszawa 2007, s. 454-455.
  5. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001,s.234.
  6. G. Matusik, Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011, s.381.
  7. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012, s. 95.
  8. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2011, s. 82.
  9. K. Zaradkiewicz [w:], Kodeks cywilny. Komentarz, (red.), K. Pietrzykowski., Warszawa 2011, Legalis, komentarz do art. 245 pkt IV.2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu