BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesowość jako sposób kreowania i osiągania elastyczności w organizacji
Using a Process Approach as a Way of Building and Implementing of Flexibility in the Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 117-126, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe
Processing management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonując przeglądu literatury w poszukiwaniu sposobów i uwarunkowań zapewniających kreowanie i osiąganie elastyczności jako pożądanego atrybutu współczesnej organizacji, wskazano na zarządzanie procesowe. Zauważono, że w jego istotę wpisany jest naturalny mechanizm wspomagania elastyczności organizacji.(abstrakt oryginalny)

Analyzing the subject literature looking for the methods and conditions of creativity and flexibility as a desired attribute of a modern organization, the process management has been pointed out. It has been noticed that it encompasses natural mechanism aiding flexibility in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Covey S.R., Siedem nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań 2003.
 2. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 3. Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa. http://agile.edu.pl, 2009.
 4. Kasiewicz S. i in., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do proesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 5. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 7. Niemczyk J., Ujęcie procesowe w zbiorze antynomii, [w:] Innowacyjność we współczesnych przedsiębiorstwach, Konferencja Naukowa Management Forum, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 8. Nowosielski S., Zarządzanie procesami jako współczesna koncepcja zarządzania. Istota i problemy wdrażania, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. IX, z. 2, SWSPiZ, Łódź 2008.
 9. Osbert-Pociecha G., Zmiana jako metaproces w organizacji procesowej, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 10. Rigby D., Management Tools and Techniques. A survey, ,,California Management Review" 2007, vol. 43, no. 2.
 11. Stadelmann M., Lux W., Alles nur neu Verpact. Aktuelle Managementkonzepte Kritisch Betrachtet, ,,IO Management" 2000, Nr. 12.
 12. Sushil, Situation-Actor-Process, Options: mapping and enhancing flexibility, ,,Systems Research and Behavioral Science" 2000, vol. 17, no. 3.
 13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu