BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzuszczak Przemysław (Uniwersytet Warszawski, doktorant), Ferenc Kamila (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
Charakter prawny aktu administracyjnego generalnego : przełom w dyskusji?
The Legal Nature of General Administrative Acts : the Breakthrough in the Discussion?
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 6 (2), s. 43-46
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Administracja publiczna, Prawo konstytucyjne
Administrative law, Public administration, Constitutional law
Abstrakt
Artykuł jest odpowiedzią na trwające od kilkudziesięciu lat dylematy dotyczące umiejscowienia generalnych aktów administracyjnych w systemie polskiego prawa. Autor prezentuje opracowaną przez E. i M. Szewczyków autorską koncepcję pojmowania generalnych aktów administracyjnych oraz przedstawia stworzony przez nich własny podział aktów administracyjnych generalnych, będący propozycją wybrnięcia z trwającego od lat problemu z umiejscowieniem generalnych aktów administracyjnych i odpowiedzią na pytanie, czym one w istocie są.

The paper is the second part of the article dedicated to the topic of general administrative acts which are the means used by the public administration in day-to-day operation. The first part of the publication indicated the issue of this kind of act altogether with its characteristic features and all controversial discusses which are being conducted over it, especially those connected with Polish Constitutional Tribunal judgement in Polish National Bank case. This paper presents historical evolution of law doctrine's view on general administrative acts, typology of these acts and consideration about their location in the limited system of the binding law sources expressed in Polish Constitution 1997. It is crucial to remind that Polish Constitution does not mention general administrative acts as the law fountain although they have the same method of indicating norm receivers. However, they describe specific, almost individual situation at the same time which causes problems with classification. The second and last portion of the essay tries to find the breakthrough in the quest for the best answer of general administrative acts' legal character. The new theory treats general administrative acts as the idiosyncratic instrument of public administration's operation. It postulates and suggests a few important changes in the current binding code in order to adjust the regulations to specific character of general administrative acts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Bałaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] M. Granat (red.), System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Nałęczów, 1-3 czerwca 2000, Lublin 2000, s. 58.
  2. Brzuszczak P., Ferenc K., Akt administracyjny generalny w kontekście dyskusji nt. zamkniętego katalogu źródeł prawa w Konstytucji RP i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim (K 25/99) opublikowanego, "Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS", nr 25.
  3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 51-54, 152-174.
  4. W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 197-207.
  5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] M. Granat (red.), op. cit., s. 27-35.
  6. M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009, s. 114.
  7. E. Szewczyk, M. Szewczyk, Generalny akt administracyjny. Między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym, Warszawa 2014.
  8. P. Winczorek, Ograniczenie prawotwórstwa administracyjnego, "Rzeczpospolita" z 10 lutego 1998 r.
  9. S. Wronkowska, Koncepcja źródeł prawa, "Rzeczpospolita" z 7 lipca 1998 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu