BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces nabywania wiedzy w przedsiębiorstwie
Knowledge Acquiring Process in a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 159-169, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Metody zarządzania wiedzą
Knowledge, Knowledge management, Knowledge management methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę literatury z zakresu procesowego podejścia do zarządzania wiedzą. Autor podzielił proces nabywania wiedzy na trzy poziomy. Poziom pierwszy związany jest z definicją wiedzy jako zjawiska. Poziom drugi dotyczy zasad zarządzania wiedzą. Poziom trzeci wiąże się z budową systemu zarządzania wiedzą.(abstrakt oryginalny)

The article contains the analysis of literature on process approach to knowledge management. The author has divided a process of knowledge acquiring into three levels. The first level is connected with knowledge definition. The second level concerns knowledge management building. The third level is about building system of knowledge management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi M., Leidner D.E., Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues, ,,MIS Quartely" b.r., vol. 25, no. 1.
 2. Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Butterworth - Heinemann 2005.
 3. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press 2000.
 4. Gallupe B., Knowledge management systems: surveying the landscape, ,,International Journal of Management Reviews" 2001, vol. 3, issue 1.
 5. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 6. Kucza T., Knowledge management process model, Technical Research Centre of Finland, ESPOO 2001.
 7. Ortiz Laverde A.M., Baragano A.F., Sarriegui Dominguez J.M., Knowledge process: on overview of the principal models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian, 7-12.09.2003.
 8. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity based costing, Difin, Warszawa 2005.
 9. Qureshi S., Brigs O.R., Hlupic V., Value creation from intellectual capital: convergence of knowledge management and collaboration in the intellectual bandwidth model, ,,Group Decision and Negotiation" 2006, vol. 15.
 10. Sagan M., A New life cycle model for processing of knowledge management, www.baskent.edu.tr/~msagsan, 27.01. 2011.
 11. Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Sprague R.H., A framework for the development of decision support systems, ,,MIS Quarterly" 1980, vol. 4, no. 4.
 13. The knowledge-based economy. Organisation for economic co-operation and development, Paris 1997, www.oecd.com, marzec 2010.
 14. Wiig K.M., Knowledge management foundations, TX: Schema Press 1993.
 15. Zack M.H., Managing codified knowledge, ,,Solan Management Review", Summer 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu