BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacka Anna Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Procesy "zanikania" skupisk ludzkich na przykładzie wsi Klepacze na Podlasiu w latach 1948-2010
The Phenomenon of Peoples Conglomerations "Disappearing", Based on the Example of Klepacze Village from Podlasie in the Years 1948-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 117-121, rys., tab., bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Wieś, Studium przypadku
Migration, Village, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podlasie
Podlasie
Abstrakt
Studium przypadku wsi Klepacze przedstawiono jako przykład jednej z kilku tysięcy wsi w Polsce, która ze względu na procesy społeczno-gospodarcze, uległa prawie całkowitemu wyludnieniu się w ostatnich kilkudziesięciu latach. Badania wykazały, iż jedną z głównych przyczyn "zanikania" skupisk ludzkich były migracje wewnętrzne - krajowe do dużych aglomeracji miejskich (województwo mazowieckie - Warszawa, podlaskie - Białystok) oraz zewnętrzne: zagraniczne (Stany Zjednoczone, Belgia), tuż po wojnie na Ziemie Odzyskane lub w inne regiony Polski (województwo: bydgoskie, poznańskie, gdańskie). Powodem wyjazdów były motywy ekonomiczne: poszukiwanie pracy, rozwój osobisty, osiągnięcie prestiżu społecznego. Zanikanie wsi poprzez opuszczanie coraz większej liczby siedlisk przyczynia się do przekształcania wsi produkcyjnej w wieś produkcyjno-rekreacyjną. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of peoples conglomerations "disappearing", based on the example of Klepacze village in years 1948-2010, is common to many Polish villages, especially those located in eastern provinces. Depopulation of small villages has resulted from migration processes (both internal - domestic and external - international as well). The decrease of young generation has created the decrease of population growth, which remains negative for many years. Attendant circumstances have accelerated the ageing of regional and local community. Generally during the examined period of time the number of village people has decreased 4,6 times, and farms 3,7 times (if just to take under consideration only those developing ones - it is even 11,5% of the initial state). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie. 2011.
 2. Celińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M. 2010: Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej. Warszawa. Raporty i analizy EUROREG, 5.
 3. Doliwa-Klepacki Z.M. 2006: Klepaccy z Klepacz w Ziemi Drohiczyńskiej z okazji 550-lecia istnienia. Garbacz.
 4. Eberhardt P. 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa. Prace geograficzne, 148.
 5. Klepacka A. 2000: Zmiany demograficzne w gminie Drohiczyn i ich wpływ na produkcję rolniczą w latach 1948-1998 (na przykładzie wsi Klepacze). Warszawa.
 6. Klepacki B., Klepacka A. 2007: Depopulacja wsi podlaskiej jako problem gospodarczy i społeczny na początku XXI wieku.
 7. Nowoczesność Ponadczasowość. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Wyd. KUL, Lublin.
 8. Kutrzewa S., Semkowicz W. 1932: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Kraków.
 9. Miszczuk A. 1993: Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodnie Lubelszczyzny. Dokumentacja Geograficzna, z. 3.
 10. Popis wojska litewskiego w 1567 r., 1915: Litowskaja Metrika. Rozdział I, część trzecia. Perepisi wojska litewskogo. Petrograd. Rejestr pogłównego ziemi drohickiej z 1676 r. Biblioteka Czartoryskich, Kraków.
 11. Spis mieszkańców przeprowadzony na własny użytek przez Józefa Zdzichowskiego - mieszkańca Klepacz, z dnia 20 XII 1932 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu