BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ wykształcenia i aktywności zawodowej ludności na zróżnicowanie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego
Impact of Education and Professional Activity and the Diversity of Human Capital of Rural Area Koszalin District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 122-126, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Aktywność zawodowa ludności, Kapitał ludzki, Zróżnicowanie regionalne, Rynek pracy
People's education, Activity rate of population, Human capital, Regional diversity, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono ważną kwestię aktywności rynku pracy obszarów wiejskich w kontekście wykształcenia jego uczestników. Jako szczególnie istotne uznano wykształcenie, gdyż jest ono kluczowym czynnikiem rozwoju kapitału ludzkiego, a także wpływa na aktywność zawodową ludności. Poziom wykształcenia oraz podejmowanie kształcenia przez całe życie są aktualnie priorytetowymi uwarunkowaniami rozwoju, gdyż od ich jakości zależy rozwój regionów, a także całych gospodarek. (abstrakt oryginalny)

This article raises an important issue of labor market activity in rural areas. As education was particularly important as a key factor in the development human capital and economic activity the population. The level of education and making life-long learning is a key determinant of development because of its quality depends development regions and entire economies. This article presents a diversified structure of human capital in rural communities Koszalin district, and to show the relationship between the rate of professional activity and education the population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. 1975: Human Capital. New York, 9.
 2. Becker G.S., Becker G.N. 2006: Ekonomia życia. Helion, Gliwice, 89.
 3. Frenkel I. 2007: Przemiany demografi czne na wsi w latach 2000-2006. Wieś i Rolnictwo, 4, 40-41.
 4. Kawka T. 2004: Kapitał ludzki a przedsiębiorczość - aspekty teoretyczne. [W:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (red. M. Juchnowicz). Poltex, Warszawa, 69-70.
 5. Klonowska-Matynia M., Granosik B. 2008: Edukacja i informatyzacja społeczeństwa jako czynniki kształtujące gospodarkę opartą na wiedzy - implikacje dla Polski. [W:] Problemy gospodarki światowej (red. M. Noga, M. Stawicka). Prace naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 213.
 6. Klonowska-Matynia M., Zdrojewski E.Z. 2008: Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. [W:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 8, Szczecin, 139-144.
 7. Knowledge Management in the Learning Society. OECD. 2000: Educations and Skills, Centre of Educational Research and Innovation.
 8. Korea and Knowledge-based Economy. Information Society. OECD. 2000: World Bank Institute, 11.
 9. Liberska B. 2002: Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. [W:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania (red. B. Liberska). PWE, Warszawa, 31.
 10. Mincer J. 1962: On-the-jobTraining: Costs, Returns and Some Implications. Journal of Political Economy, 5, 58-60.
 11. Schultz T.W. 1960: Education and Economic Growth. University of Chicago Press, Chicago, 60-61.
 12. Schultz T.W. 1961: Investment in Human Capital. American Economic Review, 1, 1-16.
 13. Słomka I.R. 1999: Podstawy statystyki. Wydawnictwo Uczelniane politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 83, 87, 32.
 14. Strategia Lizbońska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. [www.strategializbonska.pl].
 15. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. OECD. 2000: Ministerstwo Gospodarki - Departament Strategii Gospodarczej, 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu