BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Damian (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Problematyka wywłaszczeń w ujęciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
The Issue of Expropriation in the Light of European Convention on Human Rights
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 6 (2), s. 47-50
Słowa kluczowe
Wywłaszczenie, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucja RP, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Państwa członkowskie
Expropriation, Convention for Protection of Human Rights, RP Constitution, European Court of Human Rights Judgements, Member states
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka wywłaszczeń w ujęciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności weszła w życie 3 września 1953 r., a 20 marca 1952 r. w Paryżu sporządzony został protokół nr 1 do konwencji, wprowadzający dodatkowe gwarancje do konwencji w postaci ochrony własności prywatnej, prawa do nauki oraz prawa do wolnych wyborów. Obecnie stronami konwencji są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Do polskiego systemu prawnego protokół nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wprowadzono 26 lipca 1994 r. W artykule przedstawiono m.in. problematyczne zagadnienia wynikające z rozbieżności interpretacyjnych terminów "mienia" i "wartości" stosowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Konstytucję RP.

The aim of the article is to present the aspects of interpretative discrepancies between the terms used by the European Convention on Human Rights and the Constitution of the Republic of Poland. Poland's membership in the international community obliges the legislator to establish normative acts which are in compliance with the regulations of the legal environment in which Poland functions. Such requirements influence directly the countries' internal legislations, though above discrepancies are sometimes impossible to reconcile. In the event of such conflicts, doubts of interpretation should be solved by the international legislation, which has been proved in the article. The European Court of Human Rights indicates that granting the countries which are the parties of the Convention the allowance to regulate the matter of using the property in accordance with the general interest, belongs to the internal affairs of the countries which apply such restrictions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Gdesz, Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami, Zielona Góra 2002, s. 23-24.
  2. B. Gronowska, G. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa Człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 438.
  3. A. Kalisz, L. Leszczyński, B. Liżewski. Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011, s. 88.
  4. C. Mik, Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Państwo i Prawo 1993, nr 5, s. 25.
  5. C. Mik, Ochrona prawa własności w prawie europejskim, [w:] O prawach człowieka. W podwójną rocznice Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, red. T. Jasudowicz, Toruń 1996, s. 211-213.
  6. M. A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1999.
  7. M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005, s. 115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu