BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Czy ramy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego są optymalne dla wzrostu gospodarczego?
European Central Bank Monetary Policy Framework Optimal for Economic Growth?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 171, s. 15-23, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Wzrost gospodarczy, Inflacja
Monetary policy, Economic growth, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych osiągnięć Unii Gospodarczej i Walutowej jest utrzymywanie od ponad 10 lat w krajach, które przyjęły wspólną walutę, znacznej stabilności cen. Jednocześnie od 1999 r., tj. od momentu wprowadzenia wspólnej waluty, średnioroczne tempo wzrostu realnego PKB w krajach strefy euro mieściło się najczęściej w przedziale 1,0-3,0%, wykazując dość relatywnie dużą niestabilność, typową dla klasycznego modelu rozwoju cyklicznego. Obserwacja zmian wskaźników wzrostu cen oraz wskaźników wzrostu gospodarczego w tych krajach prowadzi do wniosku, że stabilizacja infl acji nawet w długim okresie wcale nie musi oznaczać ograniczenia skali wahań cyklicznych w gospodarce. Przeciwnie, w pewnych sytuacjach może nawet je wzmacniać.(abstrakt oryginalny)

One of the more vital achievements of the Economic and Monetary Union is the fact that for the more then 10 years it has succeeded in maintaining significant price stability in the countries which adopted the single currency. Since 1999, i.e. the moment the single currency was introduced, the rate of average real GDP growth in the countries of the Eurozone was most frequently within the 1.0-3.0% range, but revealed relatively high instability, typical of the classical model of cyclical development. The observation of changes in price growth index and economic growth indicator in these countries led to a conclusion that stabilisation of infl ation, even in a long period of time, does not necessarily mean reducing cyclical fl uctuations in economy. On the contrary, in some circumstances it may even enhance these fl uctuations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk J.L., Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w strefie Euro, [w:] Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, UE, Poznań 2010a.
 2. Bednarczyk J. L., Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990.
 3. Bednarczyk J.L., Neutral Inflation and the Costs of Joining and Staying in the Eurozone, Folia Oeconomica nr 239, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010b.
 4. Bednarczyk J.L., Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, red. U. Płowiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 5. Bernanke B.S., Monetary Policy Objectives and Tools in a Low-Inflation Environment, Speech at the Revisiting Monetary Policy in a Low Infl ation Environment Conference, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, Massachusetts, October 15,2010, www.federalreserve.gov, 14.01.2011.
 6. Bofinger P., The stability and growth pact neglects the policy mix between fiscal and monetary policy, "Intereconomics", January/February 2003.
 7. ECB, The Definition of Price Stability, ECB 2011, www.ecb.europa.eu, 09.01.2011.
 8. Friedman M., The role of monetary policy, "The American Economic Review" 1968 no 1.
 9. Goodfriend M., How the world achived consensus on monetary policy, "Journal of Economic Perspectives" 2007 no 4.
 10. OECD, Economic Outlook nr 84, Annex Tables, OECD, November 2008.
 11. OECD, Economic Outlook vol. 2010/2, Statistical Annex. Preliminary Version, OECD, November 2010.
 12. Stark J.,In search of a robust monetary policy framework. Keynote speech by Jurgen Stark, Member of the Executive Board, at the 6th ECB Central Banking Conference "Approaches to monetary policy revisited - lessons from the crisis", Frankfurt am Main, 19 November 2010 of the ECB, www.ecb.int, 9.01.2011a.
 13. Stark J., The new normal. Intervention by Jurgen Stark, Member of the Executive Board of the ECB, at the 13th Euro Finance Week, Frankfurt, 16 November 2010, www.ecb.int, 9.01.2011b.
 14. Thorton D.E., The cost and benefits of price stability: an assessment of howitt`s rule, "Federal Reserve Bank of St.Louis Review", March/April 1996.
 15. Woodford M., Convergence in macroeconomics: elements of the new synthesis, "American Economic Journal: Macroeconomics" 2009 no 1:1.
 16. Wyplosz C.H., Do We Know How Low Should Inflation Be?, [w:] A.G. Herrero, V. Gaspar, L. Hoog-duin, J. Morgan, B. Winkler, Why Price Stability, European Central Bank, Frankfurt 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu