BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Anna (Politechnika Gdańska), Zieliński Grzegorz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej
Standardization of Processes in Cluster Initiatives in SPA and Sanatorium Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 224-234, wykr., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Klastry, Standaryzacja, Zarządzanie jakością
Business cluster, Standardization, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej omawiają kwestie związane ze standaryzacją procesów w obrębie inicjatywy klastrowej. Inicjatywy klastrowe są naturalną formą współpracy w całej branży turystycznej, gdzie o sukcesie produktu finalnego współdecyduje wiele podmiotów. Wypracowanie wspólnych standardów dla poszczególnych grup instytucji zaangażowanych w inicjatywie przełożyłoby się na wyższą jakość oferowanych usług medycznych i turystycznych, a w konsekwencji na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.(abstrakt oryginalny)

In this paper the authors describe the main aspects of the standardization process in the cluster initiatives, based on SPA and sanatorium industry. Cluster initiatives are a natural form of cooperation in tourist sector, where the success of the final product depends among others on a lot of subjects. Common standards for each group of institutions engaged in the initiative would influence better quality of medical and tourist services, and consequently it would increase customer satisfaction level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
 2. Altkorn J., Polityka produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 3. Burzyński T. i in., Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków 2005.
 4. Enright M.J., Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda, [w:] Business Networks: Prospects for Regional Development, eds. U. Staber, N. Schaefer, B. Sharma, Walter de Gruyter, Berlin 1996.
 5. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Kasiewicz S., Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
 7. Krajewski L., Ritzman L., Operations management. Processes and Value Chains, Prentice Hall, New Jersey 2005.
 8. Kolman R., Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik, Wydawnictwo AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003.
 9. Lis A., Szerenos A., Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2/2/2009.
 10. Markowski T., Marketing miast, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, Tom CXII, Warszawa 2002.
 11. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Rosenfeld S.A., Bringing business clusters into mainstream of economic development, ,,European Planning Studies" 1997, vol. 5, no. 1.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, DzU 2006, nr 161, poz. 1142.
 16. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008.
 17. Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 18. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU 2005, nr 167, poz. 1399.
 19. Wasilewski L., Europejski kontekst zarządzania jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1998.
 20. Whitfield M., Surowiec J., Kautsch M., Zarządzanie jakością, [w:] red. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 21. Wild R., Operations management, Continuum, London/New York 2002.
 22. Zdon M., Regionalny produkt turystyczny a koncepcja klastrów, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej,Lublin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu