BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiewicz Andrzej (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Kapela Krzysztof (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Tytuł
Implementation of precise farming technique on the example of a multi-surface agricultural farm
Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 31-37, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Global Position System (GPS), Nowe technologie
Agriculture, Global Position System (GPS), High-tech
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny zastosowania nowoczesnych technik w wielkopowierzchniowym gospodarstwie rolnym oraz porównania systemu gospodarowania rolnictwa precyzyjnego do konwencjonalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że koszt zakupu urządzeń zwrócił się w drugim roku jego użytkowania. Największe oszczędności w gospodarstwie przyniosło wdrożenie zabiegu precyzyjnego nawożenia oraz stosowanie środków ochrony roślin. Miało to również swoje odbicie w mniejszej ilości zużytego oleju napędowego. Stwierdzono, że minimalna powierzchnia gospodarstwa, od jakiej stosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego przyniesie dochody wynosi 310 ha. Korzyści płynące z precyzyjnego gospodarowania szacuje się na ok. 75 PLN•ha-1.(abstrakt oryginalny)

An attempt to assess the use of modern technique in multi-surface agricultural farm and an attempt to compare the system of precise farming management with conventional was made. Based on the research, which was carried out, it was determined that the purchase cost of the precise farming devices will bring measurable advantages as soon as in the second year of use. Introduction of the precise fertilization treatment and application of pesticides brought the highest savings in a farm. The use of the parallel move system in the investigated farm brings approx. 10% of savings in consumption of production means, that is, sowing material, fertilizers, pesticides and fuel. Advantages arising from the use of precise farming application are estimated to account to approx. 37 PLN•ha-1 per year.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doruchowski, G. (2005). Elementy rolnictwa precyzyjnego w ochronie roślin. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 131-139.
 2. Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-31.
 3. Dreszer, K. A. (2005). Globalny system pozycjonowania i możliwości wprowadzenia go w polskim rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 57-63.
 4. Godwin, R.J. et al. (2003). An economic analysis of the potential for precision forming in UK cereal production. Biosystems Engineering, 84(4), 533-545.
 5. Gozdowski, D.; Samborski, S.; Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Hansen, J. G. (1995). Meteorological dataflow and management for potato late blight forecasting in Denmark. SP Report. Danish Institute of Plant and Soil Science, 10, 57- 63.
 7. Minta, S. (2008). Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych - aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, Z. 3,403-406.
 8. Narkiewicz, J. (2007). GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKiŁ Warszawa.
 9. Šařec P., Šařec O., Klain P. (2009). Monitorowanie wykorzystania ciągnika - bezprzewodowa transmisja danych. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 227-234.
 10. Turowski, J.; Kapela, K. (2001). Możliwość wykorzystywania globalnego systemu pozycjonowania w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 333-338.
 11. Zimny, L. (2007). Definicje I podziały systemów rolniczych. Artykuł problemowy. Acta Agrobotanica, 10(2), 507-518.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.029
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu