BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna
Creative Corporate Entrepreneurship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 212, s. 23-34, rys., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość organizacyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorczości
Organisational entrepreneurship, Enterprise innovation, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W charakterystycznym dla współczesnej gospodarki dużym natężeniu konkurencji oraz narastającej szybkości zmian twórczość i przedsiębiorczość są coraz bardziej pożądane. W ostatnich latach wyłonił się i rozwija nowy typ badań - przedsiębiorcza twórczość i twórcza przedsiębiorczość, które są zorientowane na integrację dorobku w zakresie twórczości i przedsiębiorczości. Tym niemniej, niewiele jak dotychczas wiadomo o związkach zachodzących pomiędzy twórczością organizacyjną i przedsiębiorczością organizacyjną. Nie ma też jasności, czy pojęcia te są odrębnymi konstruktami. W niniejszym opracowaniu poszukuje się odpowiedzi na te pytania na drodze przedstawienia holistycznego modelu twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej opartego na metodologicznych podstawach teorii twórczości, teorii przedsiębiorczości oraz teorii zarządzania strategicznego.(abstrakt oryginalny)

In an increasingly competitive and fast-paced economy, creativity and entrepreneurship are increasingly being demanded. Recent years have seen the emergence and growth of a new type of research: entrepreneurial creativity and creative entrepreneurship, which are aimed to integrate creativity and entrepreneurship. However, little is known about relationships between organizational creativity and corporate entrepreneurship and whether they in fact are different constructs. This paper begins to answer those questions by presenting a holistic model of creative corporate entrepreneurship grounded in creativity theory, entrepreneurship theory, and strategic management theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agars M.D., Kaufman J.C., Deane A. i Smith B. (2012), Fostering individual creativity through organizational context: A review of recent research and recommendations for organizational leaders [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity, London - Waltham - San Diego, Academic Press - Elsevier, s. 271-291.
 2. Amabile T.M. (1988), A model of creativity and innovation in organizations [w:] B.M. Staw i L.L. Cummings (eds.), Research in organizational behaviour, JAI Press, Greenwich, s. 123-167.
 3. Augsdorfer P., Bessant J. i Möslein K.M. (2012), Discontinuous innovation, Imperial College Press, London.
 4. Baron R.A. (2012), Entrepreneurship. An evidence-based guide, Edward Elgar, Cheltenham.
 5. Becker J.-M., Klein K. i Wetzels M. (2012), Hierarchical latent variable models in PLS-SEM: guidelines for using reflective-formative type models, "Long Range Planning", 45, s. 359-394.
 6. Bilton C. i Cummings S. (2014), Introduction to part II: Creative entrepreneurship [w:] C. Bilton i S. Cummings (ed.), Handbook of Management and Creativity, Edward Elgar, Cheltenham, s. 91-95.
 7. Boguslavskaya A. (2014), Does creativity take a village? A model of community participation and entrepreneurial activity, "Academy of Management Proceedings", Iss. 1, s. 174-175.
 8. Bratnicka K. (2012), Organizational creativity and firm performance in small and medium-sized enterprises: theory and measures [w:] Management research revisited: Prospects for theory and practice, British Academy of Management (BAM) Conference 2012: Management Research, Revisited: Prospects of Theory and Practise, 11-13 September, Cardiff, UK, s. 1-8.
 9. Bratnicka K. (2013), Twórczość organizacyjna, przedsiębiorczość organizacyjna i otoczenie organizacji w kontekście efektywności subiektywnej - wyniki badań empirycznych, Opracowanie wykonane w ramach projektu "Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach", Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 1-56.
 10. Bratnicka K. (2014a), Opowieść z drugiego pola. Twórczy wyzwalacz aktywności przedsiębiorcy, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław (w druku).
 11. Bratnicka K. (2014b), Twórczość organizacyjna: Zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu, [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska- -Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe, nr 340, s. 27-36, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 12. Bratnicka K. i Kwiotkowska A. (2013), Corporate entrepreneurship and firm innovativeness in Polish SMEs, Paper presented on AIE 2013 Conference, Oxford, United Kingdom.
 13. Bratnicka K., Dyduch W. (2014), Organizational creativity and firm performance: How do environmental moderators matter? Paper presented on EURAM 2014 Conference, Valencia, Spain.
 14. Bratnicki M. (2012), Konfiguracyjne podejście do zrozumienia roli twórczości w rozwoju organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, s. 245-252.
 15. Cheung G.W. (2009), A multiple-perspective approach to data analysis in congruence research, "Organizational Research Methods", Vol. 12, No. 1, s. 63-68.
 16. Covin J.G. i Wales W.J. (2012), The measurement of entrepreneurial orientation, "Entrepreneurship: Theory and Practice", Vol. 36, No. 4, s. 667-702.
 17. Damanpour F. i Aravind D. (2012), Organizational structure and innovation revisited: From organic to ambidextrous structure [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity,, Academic Press - Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 483-514
 18. Diamantopoulos A., Riefler P. i Roth K.P. (2008), Advancing formative measurement models, "Journal of Business Research", Vol. 61, No. 12, s. 1203-1218.
 19. Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 20. Edwards J.R. (2009), Latent variable modeling in congruence research: Current problems and future directions, "Organizational Research Methods", Vol. 12, No. 1, s. 34-62.
 21. Fiss P.C. (2011), Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research, "Academy of Management Journal", Vol. 54, No. 2, s. 393-420.
 22. Gemmell R.M., Boland R.J. i Kolb D.A. (2012), The socio-cognitive dynamics of entrepreneurial ideation, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36, Iss. 5, s. 1053-1073.
 23. George B.A. (2011), Entrepreneurial orientation: a theoretical and empirical examination of the consequences of differing construct representations, "Journal of Management Studies", Vil. 48, Iss. 6, s. 1291-1313.
 24. Hansen D.J., Lumpkin G.T. i Hills G.E. (2011), A multidimensional examination of creativity-based opportunity recognition model, "International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research", Vol. 17, No. 5, s. 515-533.
 25. Hitt M.A., Ireland, R.D., Sirmon, D.G. i Trahms, C.A. (2011), Strategic entrepreneurship: Creating value for individuals, organizations, and society, "Academy of Management Perspectives", Vol. 25, No. 2, s. 57-75.
 26. Hülsheger U.R., Anderson N., i Salgado J.F. (2009), Team-level predictors of innovation at work: A meta-analysis spanning three decades of research, "Journal of Applied Psychology", Vol. 94, s. 1128-1145.
 27. Johnson R.E., Rosen C.C., Chang C.-H., Djurdjevic E., i Taing M.U. (2012), Recommendations for improving the construct clarity of higher-order multidimensional constructs, "Human Resource Management Review", Vol. 22, s. 62-72.
 28. Joseph A. (2011), Creative entrepreneurship, Universe, Bloomington.
 29. Kuckertz A. Kollmann T. Krell P. i Stöckmann C. (2013), Opportunity recognition and opportunity exploitation - two validated measurement scales. Academy of Management Annual Meeting 9-13 August, Lake Bucana Vista, Florida.
 30. Kyrgidou L.P. i Hughes M. (2010), Strategic entrepreneurship: Origins, core elements and research directions, "European Business Review", Vol. 22, No. 1, s. 43-63.
 31. MacKenzie S.B., Podsakoff P.M. i Jarvis C.B. (2005), The problem of measurement model misspecification in behavioral and organizational research and some recommended solutions, "Journal of Applied Psychology", Vol. 90, No. 4, s. 710-730.
 32. Morris M.H., Kuratko,D.F. i Covin J.G. (2011), Corporate entrepreneurship and innovation, 3rd ed., Thomson South-Western, Mason, Ohio.
 33. Paulus P.B., Dzindolet M. i Kohn N.W. (2012), Collaborative creativity - group creativity and team innovation [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity:, Academic Press - Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 327-357
 34. Perry-Smith J.E. i Coff R.W. (2011), In the mood for entrepreneurial activity? How optimal group affect differs for generating and selecting ideas for new ventures, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 5, No. 3, s. 247-268.
 35. Schumpeter J.A. (1934), The theory of economic development, Transaction, New Brunswick.
 36. Staber U. (2012), The ecological foundations of creativity [w:] F. Belussi i U. Staber (eds.), Managing networks of creativity, Routledge - Taylor and Francis Group, New York - London, s. 30-45.
 37. Sternberg R. i Krauss, G., ed. (2014), Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity, Edward Elgar, Cheltenham.
 38. Tidd J. i Bessant J. (2009), Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change, 4th ed., John Wiley & Sons, Chichester.
 39. West M.A. i Sacramento C.A. (2012), Creativity and innovation: The role of team and organizational climate [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity, Academic Press - Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 359-385.
 40. Yiu D., Hoskisson R.E., Bruton G. i Lu Y. (2014), Dueling institutional logics and the effect on strategic entrepreneurship in Chinese business groups, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 8, No. 3, s. 195-213.
 41. Zbierowski P. (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu