BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlecka Katarzyna (Telekomunikacja Polska S.A.), Jasiński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bartosz Jasiński, Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa ICT na przykładzie TP SA
ICT Business Process Improvement on the Example of TP SA
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 294-306, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji
Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia reorganizacji procesowej przedsiębiorstwa ICT na konkretnym przypadku TP SA. Wskazano również determinanty tej zmiany oraz koncepcje reorganizacji procesowej charakterystyczne dla przedsiębiorstw z sektora ICT. Przeprowadzona analiza pozwoliła na przedstawienie efektów reorganizacji.(abstrakt oryginalny)

This article attempts to present the case of TP SA, ICT company reorganization process. It also identifies the determinants of this change and approaches to the reorganization process characteristic of companies in the ICT. The analysis allowed for the present effects of the reorganization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering, teoria i praktyka. Business process reengineering w warunkach high-technology, Placet, Warszawa 1998.
 2. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 3. Dworzecki Z., Romanowska M., Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 4. European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, ICT industries and E-business - The ICT Activity Index 2006.
 5. Górski M., Information Technology Infrastructure Library jako przykład upowszechniania dobrych praktyk w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, D&D, Wałbrzych 2010.
 6. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 7. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa - jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i życie, PWN, Warszawa 1999.
 8. Kraśniak J., Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, UE, Wrocław 2009.
 9. Lasek M., Ogólne tendencje rozwoju informatyzacji w Polsce i na świecie, [w:] W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, red. T. Kasprzak, Difin, Warszawa 2006.
 10. Ługowska M., Usprawnianie procesów biznesowych na przykładzie wdrożenia systemu rozliczeniowego w Telekomunikacji Polskiej SA, praca niepublikowana.
 11. Martinez-Lorente A.R., Sanches-Rodrigez C., Dewhurst F.W., The effect of information Technologies on TQM: A initial analysis, ,,The International Journal of Production Economics" 2004, no. 89.
 12. Mikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu), [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 2, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 13. O'Neill P., Sokal S.A., Business Process Reengineering. A review of recent literature, ,,Technovation" 1999, vol. 19, March.
 14. Oslo Manual, podręcznik OECD, KBN, Warszawa 1999.
 15. Plujer K., Identyfikacja i znaczenie procesów we współczesnych organizacjach i koncepcjach zarządzania, [w:] Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, D&D, Wałbrzych 2010.
 16. Reed K., Blundson B., Organization Flexibility in Australia, ,,The International Jurnal of Human Resources Management" 1998, June.
 17. Reilly J.P., Creaner M.J., NGOSS distilled. The essential to next generation telecoms management, The Lean Corporation, University Press, Cambridge 2005.
 18. Wittgreffe J., Trollope C., Midwinter T., The next generation of systems to support corporate grade ICT products and solution, ,,BT Technology Journal" 2006, vol. 24, no. 4.
 19. Włodarczyk M., Projektowanie innowacji procesowych na początku XXI wieku, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2(128).
 20. http://www.archidoc.pl/index.php?23298,6406, 25.02.2011.
 21. http://www.itsm.itlife.pl/, 1.03.2011.
 22. http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm, 1.03.2011.
 23. http://www.pasjagsm.pl/news/tp-autorem-sieci-ing-bs-186.html, 1.03.2011.
 24. http://www.pb.pl/a/2011/02/23/TP_oglasza_wyniki_i_proponuje_dywidende?readcomment=1#comment, 1.03.2011.
 25. http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/o_firmie/500256/,25.02.2011. http://www.proto.pl/PR/Pdf/raport_odpowiedzialnosci_spolecznej_tp_2005_summary_pl_365124808.pdf, 1.03.2011.
 26. http://www.wnp.pl/artykuly/telekomunikacja-w-fazie-stabilizacji,4979.html, 1.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu