BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Marcin (Uniwersytet Wrocławski, doktorant)
Tytuł
Zagadnienie otwartości katalogu środków dowodowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
The Question of Openness of Statutory Evidence Catalogue in General Administrative Procedure
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 6 (2), s. 67-72
Słowa kluczowe
Prawo karne, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe
Criminal Law, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są dowody ustawowe i pozaustawowe. Autor określa znaczenie pojęcia "dowód", utożsamianego z terminem "środek dowodowy", stara się przedstawić kwestię otwartości ustawowego katalogu dowodów w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz prezentuje najczęściej stosowane w ogólnym postępowaniu administracyjnym dowody ustawowe i pozaustawowe.

The presented thesis concerns statutory and non statutory evidence catalogue. Author tries to present the question of openness of statutory evidence catalogue in general administrative procedure. Because of the thesis main goal, which is to create congeneric and transparent vision, the paper will not only present the essence of non statutory and statutory evidence catalogue, but also it will contein detailed description of the second one. Such structure of the dissertation makes it possible to show every problem relevant to statutory and non statutory evidence catalogue. This thesis could contributes to creation of other doctrine statements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011, s. 210.
 2. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 342.
 3. G. Adaszkiewicz, Środki dowodowe w polskim postępowaniu podatkowym, Toruń 1997, s. 8.
 4. J. Bafia, [w:] S. Waltoś, Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985, s. 7.
 5. W. Chróścielewski, J. P. Tarno [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 126 i n.
 6. F. Elżanowski [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 413.
 7. G. Łaszczyca. Cz. Martysz, A. Matan, Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów [w:] J. Niczyporuk [red.], Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lubin 2010, s. 513.
 8. K. Jakubowicz-Dobrowolska, Orzeczenie sądowe jako dokument w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Prawo - Administracja - Kościół 2006, nr 4, s. 77-99.
 9. Z. Janowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 1976, s. 64.
 10. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2012, s. 233.
 11. G. Łaszczyca, B. Wartenberg-Kempka, Środki dowodowe nienazwane w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Roczniki Administracji i Prawa", t. I, Sosnowiec 2000, s. 58-63.
 12. K. Markiewicz [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 52 i n.
 13. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2012, s.193.
 14. E. Rudkowska-Ząbczyk [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2011, s. 186.
 15. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 325.
 16. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Warszawa 2011, s. 115 i n.
 17. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 349.
 18. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz LEX, Warszawa 2009, s. 538 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu