BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałużny Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ regulacji Bazylei III na banki w Polsce
Basel III's Impact on Polish Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 171, s. 80-87, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość
Słowa kluczowe
Adekwatność kapitałowa, Współczynnik adekwatności kapitałowej, Banki, Kryzys finansowy
Capital adequacy, Capital adequacy ratio, Banks, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Załamanie rynku kredytowego prowadzące do światowego kryzysu finansowego sprokurowało również działania organów nadzoru rynków bankowych zmierzających do ustalenia nowych, lepszych ram funkcjonowania sektora. W ramach owych regulacji szczególny nacisk położono na zwiększenie roli adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków. Banki funkcjonujące w Polsce powinny już teraz brać pod uwagę nowe wymogi, ale bazując na dostępnych, ostatnio opublikowanych raportach rocznych, niektóre z nich mogą mieć z tym problemy, co w efekcie może doprowadzić do nasilenia się procesów konsolidacji krajowego rynku bankowego.(abstrakt oryginalny)

Global credit crunch leading to a global financial crisis led also banking supervisors towards new, better frameworks for the banking sector. Within that framework the authorities emphasized the necessity of strengthening capital adequacy and liquidity management. Polish banks should take new regulations into account but according to the recently released annual financial reports, some of them may have problems with coping with new regulations which may lead to the processes of national banking market consolidation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Avgouleas E., Financial Regulation, Behavioural Finance, and the Global Credit Crisis: In Search of a New Regulatory Model, http://ssrn.com/abstract=1132665, 2008.
  2. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements, Basel December 2010.
  3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Bank for International Settlements, Basel December 2010.
  4. Erkens D., Hung M., Matos P., Corporate Governance in the 2007-2008 Financial Crisis: Evidence from Financial Institutions Worldwide, ECGI - Finance Working Paper No. 249/2009; CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper.
  5. Financial Stability Forum Report on Enhancing Market and Institutional Resilience, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0804.pdf, April 2008.
  6. Financial Stability Forum Report on Enhancing Market and Institutional Resilience. Report on the Follow-up of the Recommendations, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0810.pdf, October 2008.
  7. Kałużny R., Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, UE, Poznań 2010.
  8. The Global Credit Crisis of 2008: Causes and Consequences, Asian Institute of International Financial Law Working Papers No. 3, University of Hong Kong, 2009.
  9. The New Framework for Banking Supervision, Remarks of Nout Wellink, FSI High Level Meeting on "The Emerging Framework for Strenghten Banking Regulation and Financial Stability" for Africa, Cape Town, January 2011.
  10. Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, DzUrz Komisji Nadzoru Finansowego nr 2 z dnia 9 kwietnia 2010 roku, poz. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu