BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczykowska Paulina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Możliwości, korzyści i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce - przykład firmy
The Possibilities, Advantages and Perspectives of Development of E-commerce in Poland - Example of the Company
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 3(7), s. 24-34, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany XXI wieku - technologia, kultura, gospodarka
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rozwój handlu, Rozwój technologiczny
e-commerce, Trade development, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestie związane z rozwojem e-handlu w Polsce. Skupiono się na korzyściach, jakie czerpać mogą zarówno sprzedawcy prowadzący swoją działalność w Internecie, jak i klienci sklepów internetowych. Zwrócono także uwagę na fakt, że rynek e-commerce ma w Polsce szerokie perspektywy wzrostu oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym to jest podyktowane. Liczba sklepów funkcjonujących w globalnej sieci ciągle wzrasta, konkurencja jest znaczna, dlatego nie wszystkie przedsiębiorstwa odnoszą sukces komercyjny. W pracy pokazano sylwetkę firmy, która dobrze radzi sobie na rynku e-handlu. Na tej podstawie określono możliwości, korzyści i szanse dalszego rozwoju e-commerce. (abstrakt oryginalny)

The article tackles the issue of the development of e-commerce in Poland. It mainly focuses on the profits that can be derived by both the sellers running businesses on the Internet and the online shoppers. It is pointed out that the e-commerce market in Poland has great prospects for growth, and the article attempts to answer the question: why it happens? Number of stores operating in the global network continues to grow, competition is significant and thus not all the companies can succeed commercially. The study shows the profile of the company that is prospering well on the e-commerce market. The benefits and opportunities for further development of e-commerce in Poland are presented on the basis of this example. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasikowska J., Woźniak I., (2003) Transakcje elektroniczne i czynniki wpływające na ich rozwój. Systemy Wspomagania Organizacji, Katowice: Akademia Ekonomiczna, s. 391-398.
 2. Borcuch A., (2009) Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl.
 3. Choudhury V., (1998) Uses and Consequences of Electronic Markets: An empirical investigation in the aircraft parts industry, MIS Quarterly, Vol. 22 Issue 4.
 4. Frąckiewicz E., (2006) Marketing internetowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Gitomer J., (2012) Społecznościowy BOOM! Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 6. Gordon M., (2013) Znaczenie, rozwój i przyszłość Web Analytics dla e-commerce: Gemius dla e-Commerce Polska [za:] https://ecommercepolska.pl [20.03.2013].
 7. Gregor B., Stawiszyński M., (2002) E-commerce, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta.
 8. Jaciow M., Wolny R., (2011) Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 9. Jankowski B., (2010) Perspektywy rozwoju e-biznesu, Biuletyn Euro Info, Warszawa: EEN.
 10. Kałowski A., Wysocki J., (2012) Zmiany w strukturze gospodarki polskiej, Szkoła Główna Handlowa [za:] http://www.praktycznateoria.pl/zmiany-w-strukturze/ [09.03.2013].
 11. Karwatka T., (2009) USABILITY w e-biznasie. Co kieruje Twoim klientem? Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 12. Karwatka T., Sadulski D., (2011) E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 13. Krzysztofek K, Szczepański M.S., (2005) Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 14. Leszczuk O., (2012) Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lingwosemiotyka, "The Peculiarity of Man", 2012, nr 15, s. 9-35.
 15. Lovenday L., Niehaus S., (2009) E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 16. Małachowski A., (2005) Środowisko wirtualnego klienta, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 17. Orzechowska A., (2012) Social media w służbie e-commerce, E-commerce 2012, Internet Standard, s. 6-8.
 18. Ostaszewski K., Kocoń K., (2008) Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży, Serwis Informacyjny Narkomania, nr 2 (41), s. 11-15.
 19. Puchnarewicz E., (2010) Rozwój w kontekście teorii modernizacji [w:] Bąkiewicz A., Żuławska U., red., Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa: PWE, s. 507-510.
 20. Rozmiarek J., (2010) E-sklep. Biznes na kryzys, Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Szapiro T., Ciemniak R., (1999) Internet - nowa strategia firmy, Warszawa: Difin.
 22. Szymanski G., Czajkowski T., (2010) Badanie polskich e-sklepów ad 2012, E-commerce 2012, Internet Standard, s. 32-64.
 23. Żbikowski W., (2012) Kim są e-zakupowicze, E-commerce 2012, Internet Standard, s. 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu