BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tragedia zasobów niczyich a gospodarka internetowa
Tragedy of the Commons and E-commerce
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 3(7), s. 35-39, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany XXI wieku - technologia, kultura, gospodarka
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Internet, Otwarte oprogramowanie
Information society, Internet, Open source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza problematykę efektywności wspólnoty w kontekście słuszności tezy Garretta Hardina oraz właściwości cyfrowych zasobów tworzonych w cyberprzestrzeni Internetu. Artykuł podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza część dotyczy falsyfikacji twierdzenia Hardina oraz weryfikacji tezy głoszącej, że zamierzone działania wywołują niezamierzone skutki ze względu na fakt, że dobra których dotyczą są niczyje. Druga część pracy porusza kwestie związane z właściwościami cyfrowych zasobów oraz czynnikami mającymi istotne znaczenie w aspekcie efektywności wspólnego wykorzystania zasobów. (abstrakt oryginalny)

This paper considers the problem of the efficiency of the commons in a context of the Garrett Hardin's thesis, and the properties of digital resources created in the cyberspace. The discourse conducted in the article is divided into two major parts. The first part deals with the falsification and verification of the Hardin's theory, according to which the intentional actions cause unintentional consequences, due to the shared resources. The second part of the work deals with the issues related to the digital resources and factors with major importance in terms of the effectiveness of the common use of the resources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., (2010) Zwierzęce instynkty, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 2. Anderson Ch., (2008) Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Poznań: Media Rodzina.
 3. Bakos Y., Brynjolfsson E., (1999) Bundling Information Goods: Pricing, Profits, and Efficiency, \"Management Science\", no 45 (12).
 4. Bakos Y., Brynjolfsson E., (2000) Bundling and Competition on the Internet, \"Marketing Science\", no 19 (1).
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2007) Mikroekonomia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Benkler Y., (2008) Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 7. Benkler Y., Nissenbaum H., (2006) Commons-based Peer Production and Virtue, \"The Journal of Political Philosophy\", no 14 (4).
 8. Czetwertyński S., (2011) Społeczno-ekonomiczne motywy produkcji partnerskiej w Internecie [w:] Sokołowski J., Węgrzyn G., red., Ekonomia tom 1, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Dordick H.S., Wang G., (1993) The information society: a retrospective view, Newbery Park: Sage Publications.
 10. Hardin G., (1968) The Tragedy of the Commons, \"Science\", no 162 (3859).
 11. Hornby A.S., (2010) Oxford Advanced Learner\'s Dictionary. 7th edition, Oxford: Oxford University Press.
 12. Liebowitz S.J., (1985) Copying and Indirect Appropriabillity: Photocopying of Journals, \"The Journals of Political Economy\", no 93 (5).
 13. Ostrom E., (1990) Governing the Commons, Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Rosen L., (2005) Open Source Licensing. Software Freedom and Intellectual Property Law, Upper Saddle River: Prentice Hall PTR.
 15. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (2006) Ekonomia. Tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Shapiro C., Varian H.R., (2007) Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 17. Shy O., (2001) The Economics of Network Industries, Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Zieliński E., (1999) Wstęp do nauki o państwie i polityce, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu