BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem niestandardowych form powiązań z wykonawcami zadań - studium przypadków
The Implementation of Business Processes with the Use of Nonstandard Forms of Connection With Workmen - Cases Studies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 336-345, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Procesy gospodarcze, Praca tymczasowa, Outsourcing
Economic process, Temporary work, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poruszona została problematyka realizacji procesów przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy wykonawcami zadań nie są pracownicy, rozumiani jako osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Rozpatrzeniu poddano takie formy współpracy, jak pośrednictwo agencji pracy tymczasowej oraz angażowanie wykonawców zadań na zasadach outsourcingu. Praktyczne doświadczenia pokazują, że relatywnie często realizowanie procesów z wykorzystaniem wskazanych możliwości nie spełnia oczekiwań, szczególnie w odniesieniu do standardów jakości. Aby zobrazować to zjawisko, autorka wykorzystała wyniki badań własnych oraz odniosła się do przykładów opisywanych w anglojęzycznej literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

In this article attention is paid to the problem of implementing business processes in situations where workers are not connected with an enterprise by means of employment contracts. The subject of analysis are such forms of cooperation as the involvement of a recruitment agency and outsourced workers. Practical experience shows that implementing business processes with the help of the above possibilities does not often meet expectations, especially in the area of quality standards. To illustrate this phenomenon, the author used the results of the cases studies, carried out by herself or already described in the reference materials by English-speaking authors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aron R., Singh J.V., Getting Offshoring Right, ,,Harvard Business Review" 2005, December, http://hbr.org/2005/12/getting-offshoring-right/ar/1.
 2. Bąk D., Społeczne aspekty restrukturyzacji zatrudnienia w Z.Ch. "Złotniki" SA we Wrocławiu, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Bąk-Grabowska D., Wybrane trendy w kształtowaniu zatrudnienia w czasie kryzysu funkcjonowania przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania" 2011, nr 1.
 4. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Leasing personalny oraz warunki jego wykorzystania, [w:] Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 5. Beard K.M., Edwards J.R., Employees at risk: Contingent work and psychological experience of contingent workers, [w:] eds. C.L. Cooper, D.M. Rousseau, Trends in Organizational Behavior, Wiley, New York 1995.
 6. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Dobrowolska M., Konsekwencje atrybucji przynależności organizacyjnej u pracowników tymczasowo zatrudnionych dla stymulowania ich innowacyjności, [w:] Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. H. Bieniok, T. Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 8. "Evening Standard", 9.02.2006.
 9. Lachiewicz S., Matejun M., Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 6.
 10. Leighton P. i in., Out of the Shadows. Managing Self-Employed, Agency and Outsourced Workers, Elsevier Ltd., Oxford 2007.
 11. Lichtarski J., Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Nowosielski S., Business process reengineering jako podstawa zarządzania procesami, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 13. Nowosielski S., Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 14. Power M.J., Desouza K.C, Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 15. Schewe G., Kett I., Massgeschneidert, ,,Zeitschrift fuer Organisation" 2007, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu