BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu procesami
Employee Participation in Process Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 346-352, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie procesami, Kaizen
Personnel participation in management, Process management, Kaizen
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach w literaturze przedmiotu podkreśla się, iż każda organizacja stanowi zbiór wzajemnie przeplatających się procesów. Postuluje się w związku z tym ukierunkowanie zarządzania organizacją właśnie na procesy. Na tym tle w opracowaniu odniesiono się do wykorzystywania idei partycypacji pracowniczej przez uczestników zarządzania procesami. Wskazano na przykłady przejawów (odmian i form) partycypacji, które mogą i powinny być stosowane przez tych uczestników.(abstrakt oryginalny)

Professional literature in recent years emphasizes the view of organization as a system of interlinked processes. As a result of this approach, researchers emphasize the need to shift the organization management model towards processes. In line with the above, this paper presents the idea of employee participation from the viewpoint of process management and its partakers. The examples of participation manifestations (forms and variations) that can and should be used by partakers of the process management model are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Innowacyjność: w kierunku zarządzania przez zaangażowanie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 2. Branen K.C., Hranac J.A., Quality control circles for small business, Blackwell Publishing, Oxford, ,,Journal of Small Business Management" 1983, no. 1.
 3. Cierniak-Emerych A., Gableta M., Udział pracowników sfery produkcyjnej w procesach decyzyjnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 3-4.
 4. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 5. Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2006.
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 8. Nowosielski S., Rola człowieka w organizacji procesowej, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 9. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 10. Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 11. Weiss D., La democratie industrielle: cogestion ou kontrole ouvriere?, Editions d'Organisation, Paris 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu