BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golej Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ presji czasu na przebieg procesu rozwoju nowego produktu
Effect of Time Pressure on the Course of Development of new Products
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 363-370, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Zarządzanie procesowe
Innovations, Management, Processing management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę refleksji nad przyczynami przyśpieszania procesu rozwoju nowego produktu. W dalszej kolejności wskazano na błędy, jakie popełniają przedsiębiorstwa, próbując skrócić czas trwania tego procesu i wywołując zagrożenie porażką nowego produktu. Omówiono m.in. problemy: realizowania "więcej" za "mniej", ograniczenia zakresu projektu, uznania czasu za główny miernik oceny projektu, koncentracji na krótkoterminowych celach, ograniczenia zasobów ludzkich przeznaczonych do realizacji projektu. Zaproponowano także działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych wcześniej problemów.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to reflect on the causes resulting in the need to accelerate new product development process. In its next part the paper shows the mistakes that companies make trying to shorten the duration of this process, causing a risk of failure of a new product. The article discusses among others: the implementation of "more" for "less" problem, the limitation of the scope of the project, the recognition of time as the main measure of project appraisal, the concentration on short-term objectives and the restriction of human resources for the project realization. Then the paper proposes an action to prevent the occurrence of previously identified problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak G., Griffin A., Kahn K.B., Perspective: trends and drivers of success in NPD practices: Results of the 2003 PDMA Best Practices Study, ,,The Journal of Product Innovation Management, Product Development & Management Association" 2009, no. 26.
 2. Cooper R., Wining at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1993.
 3. Cooper R., Edgett S., NPD practices: The dark side of time and time metrics in product innovation, ,,Vision's" 2002, April/May.
 4. Cooper R., Kleinschmidt E., New Products. The Key Factors in Success, American Marketing Association, Chicago 1990.
 5. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 6. Kasiewicz S., Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
 7. Łobejko S., Sosnkowska A., Ewolucja zarządzania procesami innowacyjnymi, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. I. Witt, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 8. Obłój K., Tworzywo innowacyjnych strategii, "Magazyn Kadry Zarządzającej CXO" 2003, nr 4.
 9. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa, 2000.
 10. Schmelzer H.J., Sesselmann W., Geschaeftsprozessmanagement in der Praxi, Hanser Verlag, München - Vien 2003.
 11. Stolarski B., Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego, "Magazyn Kadry Zarządzającej CXO" 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu