BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym
The Problem of Poverty in Poland in Regional Dimension
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 199-203, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Minimum egzystencji, Ubóstwo, Zróżnicowanie regionalne, Zaspokojenie potrzeb
Sub­sis­tence min­i­mum, Poverty, Regional diversity, Meet needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono poziom ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym. Określono zasięg ubóstwa w oparciu o trzy granice: minimum egzystencji, relatywną oraz ustawową. Zamieszczono również dane przedstawiające trudności gospodarstw domowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. (abstrakt oryginalny)

The article presents the level of poverty in Poland in regional dimension. The extent of poverty has been presented on the basis of three poverty lines: subsistence minimum, relative and legal poverty line. Moreover, data presenting households' difficulties with satisfying their needs has been included. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2009). 2011: GUS, Warszawa.
  2. Dziubińska-Michalewicz M. 2004: Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport nr 220.
  3. Golinowska S., Tarkowska E. (red.) 2005: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. IPiSS, Warszawa.
  4. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2005: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacja sygnalna. 2009: GUS, Warszawa.
  6. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna. 2008: GUS, Warszawa.
  7. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, 2007: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu