BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie marki regionalnej w praktyce przedsiębiorstwa agrobiznesu
Use of a Regional Brand in the Practice of Agribusiness Company
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 204-209, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Agrobiznes, Strategia marki, Produkty regionalne, Sprzedaż bezpośrednia
Brand, Agrobusiness, Brand strategy, Regional product, Direct sales
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przedsiębiorstwo z Republiki Czeskiej działające głównie w branży agrobiznesu, a dokładniej na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Badana "Biofarma Sašov" miała w swojej ofercie m.in. certyfikowane produkty regionalne, dlatego w działaniach promocyjnych wykorzystywano wizerunek marki regionalnej, w celu uzyskania dodatkowej przewagi konkurencyjnej, ułatwienia zbytu, podniesienia prestiżu firmy i skojarzenia oferty z tradycyjnym, zdrowym i lokalnym charakterem produktów. Na podstawie badań można stwierdzić, że wybrany obiekt poprzez swoje działania promocyjne realizował strategię sprzedażową w oparciu o pozycjonowanie na ekologiczność, wysoką jakość oraz regionalne pochodzenie wytwarzanych produktów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the company from the Czech Republic, primarily active in the agribusiness sector (more precisely on the market of organic food products). Selected for the study "Biofarma Sašov" was on offer certified regional products. Therefore, there was used in promotional activities image of regional brand, in order to gain additional competitive advantage, facilitate sales, the raise of company prestige and the associations assortment from the traditional, healthy and local character of the products. Based on the research can be concluded that the selected object, through its promotional activities, executed sales strategies based on the positioning of environmental performance, quality and regional origin of products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARZ: [www.regionalni-znacky.cz], 20.03.2011.
  2. Biofarma Sašov: [www.e-shop.biofarma.cz], 20.03.2011.
  3. Rocenka ekologicke zemedelstvi v Ceske republice. 2010: Ministerstvo Zemedelstvi, Bioinstitut, Praha, 28-29.
  4. Ceska Biopotravina: [www.biopotravinaroku.cz], 21.03.2011.
  5. Cunningham W.H., Cunningham I.C.M., Swift C.M. 1987: Marketing - a Managerial Approach. South-Western Publishing Co, 331.
  6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001: Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa, 337-343.
  7. Górska-Warsewicz H. 2009: Strategie marek mleczarskich. Biuletyn Informacyjny, 5 (215), Agencja Rynku Rolnego, 43-50.
  8. Minta S. 2010: Działalność Stowarzyszenia Marek Regionalnych w Republice Czeskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 5, 140-145.
  9. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa, 92-162.
  10. ZERA: [www.zeraagency.eu], 14.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu