BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej
Indicators of the Level of Innovation for Member States of the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 212, s. 91-97, rys, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Kreatywność
Innovative character, Innovation economy, Creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię metodologii pomiaru potencjału innowacyjności gospodarki, pozwalających na ocenę makroekonomiczną. W tym celu skupiono się na omówieniu wskaźników Global Creativity Index (GCI) oraz Summary Innovation Index (SII), wraz ze wskazaniem na wady i zalety stosowania wymienionych indeksów. W opracowaniu zawarto również porównanie krajów członkowskich Unii Europejskiej, przyjmując jako kryterium omawiane wcześniej wskaźniki. Dokonano krótkiej charakterystyki państw zajmujących kolejne miejsca w rankingach innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of methodology for measuring creative potential of the economy. For this purpose the discussion focuses on indicators like Global Creativity Index and Summary Innovation Index. There are discussed the advantages and disadvantages of each indicator. The study also includes a comparison of EU member states by adopting as a criterion discussed indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eysenck H. (1996), The measurement of creativity [w:] A. Boden (red.), Dimensions of creativity, MIT Press, Cambridge.
  2. Florida R. (2002), The rise of creative class, Basic Books, New York.
  3. Florida R., Mellander Ch., Stolarick K., Silk K., Matheson Z., Hopgood M. (2011), Creativity and prosperity: The Global Creativity Index, martinprosperity.org/media/ GCI Report Sep 2011.pdf (dostęp: 15.10.2014).
  4. Hollanders H., Es-Sadki N. (2014), Innovation union scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (dostęp: 12.10.2014).
  5. Hui D., Ng Ch., Mok P., Fong N., Chin W., Yuen Ch. (2014), A study on Creativity Index, www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf (dostęp: 15.10.2014).
  6. Saltelli A., Villaba E., (2009), How about composite indicators? [w:] E. Villaba (red.), Measuring creativity. Proceedings for the conference "Can creativity be measured?", Brukssels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu