BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych
Trends in Shaping the Managerial and Staff Skills
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 451-461, rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Rozwój, Coaching, Kompetencje kluczowe
Human resources, Development, Coaching, Core competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, związane z nimi wyzwania i kierunki zmian w aspekcie teoretycznym. Opracowanie powyższe skupione jest na trzech zagadnieniach: wyjaśnieniu podstawowych pojęć związanych z procesem zarządzania zasobami ludzkimi, głównych kierunkach zmian działania współczesnego kierownika, wymaganiach i wyzwaniach wobec współczesnych pracowników. Nowe wymagania wobec kierowników i pracowników są odzwierciedleniem burzliwych zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym współczesnych organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the most important aspects of human resource management and related challenges and trends in the theoretical aspects. Their development focuses on three issues: explanation of basic concepts related to the process of human resource management, main areas of changes for the operation of a contemporary manager, requirements and challenges for today's workers. New requirements for managers and employees are a reflection of tumultuous changes in the market environment of contemporary organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. Cook M.J., Jak być dobrym szefem, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.
 3. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 2003.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Kanter R.M., Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 6. Krajewski C., Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=58&
 7. poddzial=Zasoby%20ludzkie, 16.01.2011.
 8. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Warszawa 1999.
 9. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 11. Peters T., Liberation Management, Pan Books, London 1993.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 13. Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 14. Sutter F., Dynamika otoczenia a zarządzanie, "Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 4.
 15. Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i spółka, Poznań 1996.
 16. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu