BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Acedański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji.
E-stability of Stock Price Adaptive Learning Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 13-24, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Wycena akcji, Modele ekonomiczne
Equity valuation, Economic models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Założenie o adaptacyjnym uczeniu się podmiotów (AL) stanowi poważną al-ternatywę dla hipotezy racjonalnych oczekiwań (RE) leżącej u podstaw wielu współczes-nych modeli ekonomicznych. Jednym z kluczowych zagadnień w tej kwestii jest problem zbieżności algorytmów AL do rozwiązań RE. Warunek E-stabilności, wywodzący się z teo-rii rekurencyjnych algorytmów stochastycznych, jest podstawowym narzędziem teoretycz-nym badania zbieżności. W pracy analizowano model AL dynamiki cen akcji dla różnych sposobów modelowania dynamiki strumienia dywidend oraz czynnika dyskontującego. W każdym przypadku stwierdzono teoretycznie, że algorytm rekurencyjnej metody naj-mniejszych kwadratów jest zbieżny lokalnie do rozwiązania RE.(abstrakt oryginalny)

Adaptive learning (AL) is a serious alternative for rational expectations (RE) hypothesis which is a key assumption for a variety of economic models. One of the main is-sues in this research area is convergence analysis of AL algorithms to RE solutions. In many models E-stability condition rooted in stochastic recursive algorithms theory is used for es-tablishing the convergence. In the paper AL model of stock price with different assumptions on dividends and stochastic discount factor dynamic processes was analyzed. In every case it was formally proved that recursive ordinary least squares algorithm converged locally to the RE solution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acedański J., Ceny akcji w wybranych modelach makroekonomicznych w warunkach uczenia się podmiotów, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpie-czeniach 2008, red. P. Chrzan, E. Dziwok, AE, Katowice 2009a.
 2. Acedański J., Prognozowalność cen akcji w modelach DSGE w warunkach ograniczonej racjonalno-ści, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ron-ka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 60, UE, Wrocław 2009b.
 3. Acedański J., Ceny aktywów giełdowych a wielkości makroekonomiczne w dynamiczno-stocha-stycznych modelach równowagi ogólnej, Praca doktorska, AE, Katowice 2010.
 4. Adam K., Marcet A., Nicolini J., Stock market volatility and learning, ECB Working Paper Series 2008, no. 862.
 5. Bulkley G., Harris R., Irrational analysts' expectations as a cause of excess volatility in stock prices, "The Economic Journal" 1997, vol. 107(441).
 6. Carceles-Poveda E., Giannitsarou C., Asset pricing with adaptive learning, "Review of Economic Dynamics" 2008, vol. 11(3).
 7. Evans G., Honkapohja S., Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton 2001.
 8. Gao F., Song F., Wang J., Rational or irrational expectations? Evidence from China's stock market, "Journal of Risk Finance" 2008, vol. 9(5).
 9. Jaccard I., Asset pricing, habit memory, and the labor market, ECB Working Paper Series 2010, no. 1163.
 10. Jermann U., Asset pricing in production economies, "Journal of Monetary Economics" 1998, vol. 41(2).
 11. Muth J., Rational expectations and the theory of price movements, "Econometrica" 1961, vol. 29.
 12. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE, Poznań 2003.
 13. Shiller R., Irrational Exuberrance, Princeton University Press, Princeton 2005.
 14. Shleifer A., Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, Oxford 2000.
 15. Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioral-nych, AE, Poznań 2007.
 16. Timmermann A., How learning in financial markets generates volatility and predictability in stock prices, "Quarterly Journal of Economics" 1993, vol. 108(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu