BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska), Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego w nauczaniu przedmiotu procesy informacyjne
The Application of the Integrated it System in the Didactics of Information Processes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 198-208, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Proces informacyjny, Zintegrowane systemy informatyczne, Systemy informatyczne, Nauczanie
Information process, Information integrated system, Computer system, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podstawowe aspekty związane z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP jako narzędzia w kształceniu przedmiotu procesy informacyjne. W pierwszej części opracowania zwrócono uwagę na rolę, jaką w kształceniu współczesnych menedżerów odgrywa przedmiot procesy informacyjne. Proces dydaktyczny zaprezentowany został w postaci modelu obejmującego warstwy: użytkową, organizacyjną, narzędziową i techniczną. Poszczególne warstwy opisywane są sekwencyjnie w kolejnych punktach artykułu. W ostatniej części pracy zaprezentowane zostały potencjalne korzyści wynikające z zastosowania systemu ERP jako narzędzia dydaktycznego.(abstrakt oryginalny)

The article presents basic aspects connected with the application of the ERP class integrated IT system as a tool in the education of the information processes subject. The first part of the paper focuses on the role of the information processes subject in the education of contemporary managers. The didactic process was presented in the form of the model embracing the following layers: utility, organizational, tool and technical ones. Individual layers are described sequentially in the following points of the article. In the last part of the article, potential advantages resulting from the application of ERP system as a didactic tool were presented. In the article there were presented basic aspects connected with the usage of the ERP class integrated IT system, as a tool in the education of the Information Processes subject. In the first part of the elaboration there was paid attention on the role which is played by the Information Processes subject in the education of contemporary managers. The didactic process was presented in the form of the model embracing the following layers: utility, organizational, tool and technical ones. Individual layers are described sequentially in following points of the article. In the last part of the article there were presented potential advantages resulting from the application of ERP system as the didactic tool.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006.
  2. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
  3. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, UE, Wrocław 2010.
  4. Valacich J., Schneider Ch., Information Systems Today, Pearson, New Jersey 2010.
  5. http://www.bip.nauka.gov.pl - standardy kształcenia dla kierunku studiów: zarządzanie.
  6. http://www.macrologic.pl - strona internetowa firmy Macrologic.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu