BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (Akademia Podlaska), Niewęgłowska Aneta (Akademia Podlaska)
Tytuł
Determinanty innowacyjności akademickiej jako czynnik rozwoju regionu
Determinants of Academic Innovation as the Element of the Developed Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 197-203
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój, Region
Innovative character, Development, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarczy regionu zależy od zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz innowacyjności. Chcąc funkcjonować w konkurencyjnym otoczeniu, jednostki muszą uczestniczyć w kreowaniu wiedzy, która niezależnie od innych czynników produkcji np. pracy czy kapitału, jest najbardziej istotnym wyznacznikiem ekonomicznego powodzenia podmiotów gospodarczych w warunkach rynkowych i postępującej globalizacji. W takim środowisku niezwykle intensywnie kształtuje się skala i zakres podmiotów gospodarczych, które kierując się strategią opartą na wiedzy, budują swoją przewagę konkurencyjną. W swoich działaniach wykorzystują wszelkie elementy rozwoju sterowanego, czyli właściwą politykę innowacyjną, edukację regionalny naukową. Kierowanie drogi rozwoju przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu wiedzy, należy rozpatrywać jako szeroki proces społeczny innowacyjnego współdziałania trzech płaszczyzn: biznesowej, naukowej i rządowo-samorządowej.(fragment tekstu)

The study raises the issue of enterprise and innovation of universities in Poland. At time of demographic low and increasing competitiveness from other institutions, universitics must face the struggle for a student. It is necessary a good advertisement and promotion of a university on the one hand and properly prepared offer on the other hand. The offer should be adjusted to the actual trends and labour market needs. The univcrsities must show active attitude and ability of rapid changes and introducing innovate solutions. Otherwise they will lose students and justification in the present form.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E.Zalesko: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu innowacyjności gospodarki.W:B.Plawgo.Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej.T.1.Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,Białystok 2005,s.683
  2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie tranformacji.Red.W.Jarosz.Difin,Warszawa 2004,s.52-53
  3. M.Cielemęcki:Zespoły projektowe jako przykład innowacyjnego podejścia wspólczesnych W: Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty. Red. M. Cisek, B. Domans a -Szaruga. Wyd. AP, Siedlce 2007, s. 127.
  4. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Red. J. Guliński, K. Zasiadły. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 24 cytowane za I. Czajkowska: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. W: Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty. Red. J.S. Kardas. Wyd. AP, Siedlce 2007, s. 239
  5. H.Sęk, S. Kowalik: Psychologiczny kontekst problemów społecznych. Poznań 1999, s. 60
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu