BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maksimova Natalia (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Tytuł
Tax Risks in Enterprise Activity
Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 29-39, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko podatkowe, Działalność gospodarcza, Ryzyko w biznesie, Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa
Tax risk, Business activity, Business risk, Tax regulations, Tax Code
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W niniejszym artykule zostały omówione takie zagadnienia jak: definicja ryzyka w biznesie, istotne zagrożenia obejmujące przedsiębiorstwa, ryzyko naruszenia prawa podatkowego i ryzyko związane ze skutecznością mechanizmu podatkowego jako całości. Zostały omówione również uogólnione cechy charakterystyczne dla biznesu prowadzonego na Ukrainie. Na podstawie Ordynacji podatkowej określono także rodzaje sankcji stosowanych w przypadku popełnienia przestępstwa podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Under the current conditions of the radical changes of the Ukrainian tax legislation principles - implementation of the Tax Code, changes and amendments to the Code - there exists a number of the risk issues in the taxation at the national level as well as at the level of the business entities (tax payers). Risks are the integral part of the all aspects of the taxation, they are inherent to each of its structural elements and any field of the tax legal relationship development; theirs' influence is caused by the objective-subjective nature of the uncertainty of the tax system. All taxation processes are difficult to predict and control because of the influence of the risks. This leads to the further uncertainty of the tax system development and expected results of it's reforming. Taking into consideration the present conditions of the frequent changes to the current tax legislation principles this issue requires a permanent research and implementation of the certain adjustments concerning the management issues and prevention of the risks in the taxation. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Forum on Tax Administration: Compliance Management of Large Business Task Group. Guidance Note. Experiences and Practices of Eight OECD Countries. CTPA, Paris, 2009. Access mode: www.oecd.org/dataoecd/36/32/43241144.pdf.
  2. ANDRUSHCHENKO V.L., TUCHAK T.V.: Risks - the Alarms in the Taxation. The Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine (economy, law), №2 (49), 2010, pp. 74-83.
  3. DESYTNUK O.M.: The Risks in the Taxation Field. The Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine, №2 (41), 2008, pp. 172-179.
  4. PELEKH S., DEMKIV S.: The Horizontal Monitoring - the New Service for the Compliant Tax Payers. The Bulletin of the State Tax Service, №13, 2012. Access mode: http:// www.visnuk.com.ua/ua/print/model/pubs/id/1309.
  5. The Tax Code of Ukraine. ST «State tax administration», Kyiv, 2010, 338 p.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu