BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudenko Olga (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Tytuł
The Risks of Direct and Portfolio Investments in the Agricultural Sector of Ukraine
Ryzyko bezpośrednich i portfelowych inwestycji w sektorze rolniczym na Ukrainie
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 41-50, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Atrakcyjność inwestycyjna, Klasyfikacja ryzyka, Portfel inwestycyjny, Rolnictwo
Direct investments, Investing attractiveness, Classification of risk, Investment portfolio, Agriculture
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W niniejszym artykule autor badał ryzyko inwestycji portfelowych w produkcji rolno-przemysłowego kompleksu. Zbadano dynamikę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Ukrainy. Przedstawiono klasyfikację rodzajów ryzyka inwestycji portfelowych oraz metody prewencji. Autor opracował klasyfikację typów portfeli w zależności od poziomu ryzyka i zbadał zasady formowania portfela inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)

Investment activity of enterprises of the agricultural sector is the key to achievement of their high performance and sustainable development. Investments affect not only the quality of workforce, the number of products, availability of resources, but also their of profitability. Agricultural sector is one of the most important branches of in the Ukrainian economy. Its share in GDP is about 10%. Agriculture provides 95% of population with food. According to the UN, Ukraine is ranked third among the world agricultural leaders (after Brazil and Russia). In this regard, urgent problem includes raising capital in the Ukrainian economy because of the following: 44% of the country is covered with black earth (a third of world reserves); high growth rates of potential yields and steady growth in agricultural commodity prices; low production costs in the agricultural sector in comparison with European countries; tax incentives. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BOREYKO I., Evaluation of investment companies of the agricultural sector, Economy AP, 2009, Nr 12, pp. 74-79.
  2. International Investment Position of Ukraine, Mode of access: http://www.bank. gov.ua/Balance/iip.htm - офіційний сайт Національного банку України.
  3. PERESADA A., Portfolio investment: Study Guide, Low-in Education and Science of Ukraine, Kyiv National Economic University, 2004.
  4. REILLY F.K., BROWN K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, tł. A.Z. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
  5. State Statistics of Ukraine, Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua.
  6. TARASOVA O., Developing strategies for real investment in agricultural sector: Thesis candidate. Odessa State Agricultural University Press, 2004, pp. 174-186.
  7. UMANTSIV J., International portfolio investment in the context of financial globalization, Bulletin of the NBU, 2008, pp. 26-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu