BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shulieshova Iryna (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Tytuł
Financial Risk Management on Enterprises
Ryzyko finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 51-61, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Działalność gospodarcza, Zarządzanie ryzykiem, Miernik ryzyka (VaR)
Financial risk, Business activity, Risk management, VaR method
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Skutecznie prowadzona działalność gospodarcza (jako całość) zależy od podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Celem w procesie zarządzania ryzykiem jest ograniczanie i minimalizowanie, na ile jest to możliwe, ryzyka. Artykuł przedstawia metodologiczne oraz metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Opisano podstawowe zasady, etapy oraz metody zarządzania ryzykiem finansowym. Ponadto wyróżniono kluczowe czynniki kształtujące ryzyko finansowe, w szczególności wpływ wewnętrznych mechanizmów ich neutralizowania na działalność przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Financial activities of modern enterprises in all its forms is connected with a lot of risks, degree of influence on the results of this activity significantly increased in terms of competition. Enterprise, by its definition, is one of the most trusted institutions in the society. It represents the basis for the stability of its economic system at this question of strategic management of business risk. Financial and economic securities of the enterprise are paramount. Concepts of financial risks, the scope of their occurrence, factors that create financial risk, classification, search; minimizing the consequences of the risks is the subject of scientific research and have a great application value. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FERIDUN M.: Risk management in banks and other financial institutions: lessons from the crash of long-term capital management (LTCM), Banks and Bank Systems, issue 3, Sumy, 2006, pp. 132-141.
  2. HALAIMOVA A.: Features of methods of control over innovative risks, «Activization and increase of efficiency of investment processes in Ukraine», Days of the theory and practice of investment, the electronic carrier, 2011: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/halaimova/library/tez4.htm.
  3. KOLOVOROTNA G.: Critical analysis of essence of categories «Financial risk» and «Management of financial risk», Management of Risk, issue 2 (123), 2012, pp. 167-169.
  4. KYSHAKEVYCH YU.: Usage of variance-covariance model for portfolio VaR calculation, Scientific messenger of NLTU of Ukraine, issue 18.10, 2008, pp. 297-301.
  5. PARTYN G., BURBA O.: Financial risks of the company and how they neutralize, Scientific messenger of NLTU of Ukraine, issue 20.9, 2010, pp. 215-221.
  6. PASERBA M.: Need for the development control system in economic risk trading companies, Scientific Messenger of NLTU of Ukraine, issue 2.10, 2010, pp. 200-202.
  7. STRELTSOV A.: Management of financial risks in system of strategic management of financial safety of the enterprise, The Messenger of DITB, issue 15, 2011, pp. 84-86.
  8. STADNYK I.: The financial risks of enterprises and ways of their neutralizing, Magisterium. Economic Studiosissue 44, 2011, pp. 75-78.
  9. VINNYTSYA I., SHOKALO O.: Management of financial risks of the enterprise, Economic space, issue 942, 2010, pp. 168-173.
  10. ZHURAVKA F.: The methodological going near the management of enterprise financial risks, Messenger of the Ukrainian Academy of Banking, issue 2 (21), 2006, pp. 42-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu