BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaminska Tatyana G. (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Tytuł
Providing for Accounting to Manage Risks in Capital Turnover
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem obrotu kapitału
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 63-75, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie ryzykiem, Analiza danych, Kapitał przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne, Obrót kapitałowy
Accounting, Risk management, Data analysis, Business capital, Agricultural enterprises, Capital turnover
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z dostarczaniem informacji przez rachunkowość w celu zarządzaniu ryzykiem obrotu kapitału. Ponadto analizie poddano ryzyko w ocenie danych rachunkowych. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację obowiązkowych rezerw w przedsiębiorstwach ukraińskich i innych. W badaniach podkreślono również rolę problemu kreacji i wykorzystania rezerw obowiązkowych. Przedstawiono ponadto główne komponenty systemu rezerw, mające wpływ na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz na stosowanie głównych zasad rachunkowości. Celem artykuły jest objaśnienie dotychczasowych warunków stosowania rekomendacji w praktyce rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the agriculture of Ukraine is undergoing changes. Regardless active governmental agrarian policies (debt restructuring, loans with lower interest rates, education and training of young specialists for agriculture, development of rural areas etc.), a prolonged crisis in this branch of economy may seriously escalate unless so-called protective economic instruments are implemented. Consequently, the issues on providing for accounting to manage risks are of a crucial concern. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. БАЗИЛЕВИЧ В.: Історія економічних вчень, Знання, Київ 2004.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, № 436-ІV із змінами і доповненнями // За даними сайту, www.portal.rada.gov.ua.
 3. ДМИТРИЧЕНКО Е.: Развитие ученого обеспечения управления рисками в сельскохозяйственных организации, Ростов-на-Дону, 2008.
 4. МАРКС К., ЕГЕЛЬС Ф.: Твори, Т. 23. Політвидав України, Київ 1963.
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2009 р. №1315 // За даними сайту, www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=93360.
 6. Методичні рекомендації з обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10 січня 2007 року №2 із доповненнями і змінами // За даними сайту, www.minfin.gov.ua/ control/uk/publish/printable_article?art_id=293629.
 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти фінансового обліку (МСБО) та Тлумачення за станом на 31 березня 2004 р. - Ч. І і ІІ. - Київ 2004.
 8. МИХАЙЛОВ М.: Національні стандарти в бухгалтерському обліку, Вища освіта, Київ 2002.
 9. МОЧЕРНЫЙ С.: Економічна теорія. Видавничий центр «Академія», Київ 1999.
 10. National Standards in Accounting. Questions on Application 2002, p. 35.
 11. ПАЛИЙ В.: Бухгалтерский учет: субъективные суждения и объективные реалии // Бухгалтерский учет, № 9, СПС «Консультант Плюс», Москва 2004.
 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку із змінами і доповненнями // За даними сайту, www.balance.ua/ua/sai/sprav_info/psbu.
 13. СОКОЛОВ Я.: Бухгалтерский учёт: от истоков и до наших дней, ЮНИТИ, Москва 1996.
 14. СОКОЛОВ Я.: Счет 82 «Резервный капитал» // За даними сайту www.buh.ru/document- 334.
 15. СТАХАНОВ А.: Бухгалтерский баланс. Международные стандарты, Бизнес-Информ, Москва 1999.
 16. УОРД К.: Стратегический управленческий учет. ЗАО «Олимп - Бизнес», Москва 2002.
 17. ХЕНДРИКСЕН Э., ВАН БРЕДА М.: Теория бухгалтерского учета. Финансы и статистика, Москва 2000.
 18. ЭТРИЛЛ П., МАКЛЕЙНИ Э.: Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов, Альпина Бизнес букс, Москва 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu