BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola nauczania technologii informacyjnej w kształtowaniu sylwetki współczesnego menedżera
The Role of Information Technology in Shaping the Image of a Contemporary Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 209-217, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Kształcenie menedżerów, Nauczanie
Information Technology (IT), Managers training, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano rolę, jaką odgrywa nauczanie technologii informacyjnej w kształtowaniu współczesnego menedżera. Punktem wyjścia było nakreślenie charakterystycznych cech, które powinien mieć menedżer. Kształtowanie menedżerów odbywa się na uczelniach wyższych w ramach kierunku zarządzanie. Druga część artykułu dotyczy formalnych wymogów kształcenia. Ostatnia - trzecia część opisuje miejsce podręcznika pt. Technologie informacyjne dla ekonomistów w nauczaniu przedmiotów informatycznych na wyższych uczelniach. Zagadnienia te prezentowane są w świetle doświadczeń autorów podręcznika.(abstrakt oryginalny)

The article presents the role of education in information technology in shaping the image of a contemporary manager. The starting point for considerations was a brief description of the main features that every manager should possess. The creation of managers takes place at schools of higher education within the framework of major in management. The second part of the paper concerns formal requirements of education. The last part describes the meaning of the textbook entitled "Information Technologies for Economists" in teaching computer science subjects at universities. These problems are presented in the light of experiences of the authors of the book.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anam R., Praca menedżera: dekalog działania, egospodarka.pl, 2009.
  2. Kaczmarek B., Wyzwania dla współczesnych menedżerów przedsiębiorstw, [w:] L. Kiełtyka, Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  3. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006.
  4. Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  5. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
  6. Rzycka O., Jakie są cechy dobrego lidera?, egospodarka.pl, 2009.
  7. Wasiuk T., (Nie-)współczesny menedżer, www.hdi.pl, 2009.
  8. http://www.ecdl.com.pl/.
  9. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu