BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Idea wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionach
The Idea of Supporting the Development of Entrepreneurship in Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 204-212
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Region, Rozwój, Przedsiębiorczość
Region, Development, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie uwarunkowań polityczno- prawnych (na szczeblu centralnym i regionalnym) kreujących odpowiednie uwarunkowania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Omówiono w nim także niektóre narzędzia wspierania przedsiębiorczości w regionach.(fragment tekstu)

In the developed market economies enterpreneurship in the acelerator of economic growth and development. Therefore the state (and also regional authorities) plays a crucial role in the creation of conditions favourable to the development of entrepreneurship. The scope of instruments which could be used for supporting entrepreneurship is extremely wide. The instruments, if properly applied, can contribute to a greater attention to entrepreneurial aetivity. This work discusses the following forms of supporting entrepreneurship: technological and scientific-technological parks, incubators of entrepreneurship and clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Strużycki: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 30.
 2. M. Żynel: Polityka ekonomiczna państwa jako jeden z czynników wpływających na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001, s. 336
 3. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Red. K. Safin. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008,s.16
 4. T.Gruszecki: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wyd. CEDOR, Warszawa 1994, s. 230.
 5. B. Bończak, K. Kulawczyk, K. Herbst, K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Wyd. PARP, Warszawa, 2001, s. 11
 6. E.Kulesza, I. Sobczyk: Rola samorządu lokalnego w rozwoju malej przedsiębiorczości na terenach przygranicznych na przykładzie pogranicza polsko-rosyjskiego. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1, s. 37.
 7. Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa. Wyd. Poznańskie, Poznań 1999, s. 81 i n.; P. Głodek: Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach . Wyd. STIM, Warszawa 2006, s. 47
 8. D.Kozdęba,G.Budzik:Parki technologiczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności regionu.W:Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 468
 9. M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry i międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Wyd. Ditin, Warszawa 2008, s. 30.
 10. M.E. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 245 i n.
 11. D.Wyrwa: Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów. W: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1. Red. L. Woźniak. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 520
 12. Różne podejście do wspierania klastrów. "Innowacje w Europie" 2007, nr 1, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu