BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko na rynkach finansowych : zarządzanie ryzykiem kredytowym w sektorze bankowym w Polsce
Financial Market Risks : Credit Risks Management in Banking Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 89-99, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe
Financial risk, Risk, Risk management, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko na rynkach finansowych ma szczególne znaczenie, ponieważ jego wystąpienie może być powodem strat, ale też i źródłem zysków. Minimalizowanie wystąpienia ryzyka strat wymaga zastosowania precyzyjnych instrumentów w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Nie ulega wątpliwości, że sektor bankowy odgrywa nadal ważną rolę na rynkach finansowych, a kondycja sektora bankowego znacząco wpływa na zmiany ryzyka we wszystkich elementach rynków finansowych. W systemie bankowym pierwszorzędne znaczenie odgrywa ryzyko kredytowe związane z prowadzoną przez banki działalnością kredytową. Praktyka wykształciła wiele sposobów redukowania możliwości wystąpienia ryzyka kredytowego, takich jak badanie zdolności kredytowej, przyjmowanie prawnych zabezpieczeń kredytów, monitoring kredytów i monitoring portfela kredytowego. (fragment tekstu)

Risks are connected to each economy action. Risks in financial markets are mainly important because their occurring can evolve losses or gains. Precise instruments should be used in risk management process to minimize possibilities of occurring losses. In banking sector credit risk play a major role in loan activity. The aim of an article is to indicate an importance of credit risk management in aspect of monitoring of quality of granted loans. An examination is based on analysis of quality of credit portfolio as a share of threat loans in credit portfolio of banking sector in Poland. Results shown an increasing share of bad loans in following years in each group of borrowers with special progress in group of households loans. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BERA A.: Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Fundacja Warta, Warszawa 2002.
 2. BRZOZOWSKA K.: Bankowość - wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2005.
 3. HOLLIWELL J.: Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber, Warszawa 2001.
 4. IWANICZ-DROZDOWSKA M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
 5. JAJUGA K., JAJUGA T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996.
 6. KRASODOMSKA J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
 7. MICHALSKI G.: Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Edukacja, Wrocław 2004.
 8. PLUTA W., JAJUGA T.: Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, FRR w Polsce, Warszawa 1995.
 9. POLLIO G.: International Project Analyses and Financing, Macmillan Press Ltd, Houndmills 1999.
 10. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2011.
 11. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. SMAGA E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 13. STOLARZ B.: Istota, przejawy i pomiar ryzyka kredytowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 477 z 1996 r.
 14. TARCZYŃSKI W.,. MOJSIEWICZ M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 15. WILLIAMS JR. C. A., SMITH M.I., YOUNG P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. WILMAŃSKA-SOSNOWSKA S.: Kredyt bankowy w strategii finansowania przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, Bank i Kredyt nr 7, 1994.
 17. Zarządzanie ryzykiem, (red.) K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu