BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie swapów towarowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynkach towarowych
Commodity Swaps and Commodity Price Risk Management
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 167-179, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty pochodne, Studium przypadku, Ceny
Risk management, Derivatives, Case study, Prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z nowych narzędzi dostępnych dla zarządzających ryzykiem towarowym stały się swapy towarowe, których konstrukcja jest wzorowana na transakcjach swapowych dostępnych na rynkach finansowych, w szczególności na swapach stóp procentowych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja konstrukcji swapów towarowych, możliwości ich wykorzystania do zarządzania ryzykiem cenowym rynków towarowych, w tym analiza wykorzystania tych instrumentów przez spółki paliwowe notowane na rynku GPW S.A. (fragment tekstu)

Dramatic increase in the use of derivatives instruments as the tools commodity price risk management has been observed over the course of recent years. New types of instruments are designed that can better match risk profiles of the commodity market participants. One of the newly introduced instruments is commodity swap, offered for the first time in the mid 1980's. Particularly large increase in the volume and value of these transactions has been recorded during the first decade of the XXIst century. The basic commodity swap is a transaction between two parties which calls for the single or multiple exchange of cash flows where the value of these cash flows is dependent on the price of commodity (or basket of commodities) underlying the contract. Entering into commodity swap as a risk management tool allows fixing the price of the underlying commodity over long term time horizon. Commodity swap are used most extensively as a risk management instrument for energy commodities and for commodities with no active commodity futures markets that are considered prime alternative to swaps. In the last few years energy companies listed on the Warsaw Stock Exchange began to use commodity swaps, primarily for the purpose of fixing purchase price of oil and gas - major cost components for these companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BENHAMOU E., MAMALIS G., Commodity Markets (Overwiev), [w:] Encyclopedia of Financial Engineering and Risk Management, Fitzroy Dearborn Publishers, 2006.
 2. EYDELAND A., WOLYNIEC K., Energy and Power Risk Management, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.
 3. HEGG P., LADNER S., LOESCH M., A new era for swaps regulation, Financial Reform Task Force, July 2010.
 4. JAMES T., Energy Markets. Price Risk management and Trading, John Wiley & Sons, Singapore, 2008.
 5. KAPNER K., MARSHALL J., The swaps market, Kolb Publishing, Miami, 1993.
 6. KOLB R.W., Futures, Options and Swaps, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.
 7. LARSON D., VARANGIS P., Dealing with commodity price uncertainty, Policy Research Working Paper, The World Bank, WPS 1667, October 1996.
 8. LESZCZYŃSKA E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Materiały i Studia NBP Nr 144, Maj 2002.
 9. MALINOWSKI A., Zastosowanie kontraktów swap w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 88/2011.
 10. MOJSIEWICZ M., TARCZYŃSKI W., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa, 2001.
 11. TOMASZEWSKI J., Commodty risk and commodity risk management, [w:] Włodarczyk A. (red.), Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.
 12. TOMASZEWSKI J., Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 50, Szczecin, 2012.
 13. UNCTAD Report, A survey of commodity risk management instruments, April 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu