BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęczycki Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście światowego kryzysu gospodarczego
Risk of Carrying out an Economic Activity in the Context of World's Economic-Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 195-208, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Działalność gospodarcza, Kryzys gospodarczy
Risk, Business activity, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba określenia, w jakim stopniu kryzys ekonomiczno-finansowy, trwający w dalszym ciągu (maj 2012 r.), kształtuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

In this elaboration there have been described main elements and causes of the global economic crisis, which takes place in Europe and several other countries since September 2008. The risk of economic activities (the term) and its basic kinds are characterized here. Next, there has been taken an attempt of setting links between the risk and actual economic crisis. It has been established that many phenomena characterizing current crisis have influence on lowing the risk of carrying out economic activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BABBIE E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. BALCEROWICZ L.: Skąd się bierze katar. Gazeta Wyborcza z 5.12.2011.
 3. Biznes, Słownik pojęć ekonomicznych, t. 10, P-Ż, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. COHEN C.: Kapitalizm nie potrzebuje społeczeństwa, Dziennik - tygodnik idei EUROPA z 25.08.2007.
 5. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa 1964.
 6. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa 1984.
 7. Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1982.
 8. FRANFORT-NACHMIAS Ch., NACHMIAS D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 9. FUKUYAMA F., COLBY S.: Co oni sobie myśleli. Newsweek Polska 2009, nr 37, Dodatek s. 6-7.
 10. HA-JOON-CHANG: Tego ci nikt nie powie o kapitalizmie. Gazeta Wyborcza z 31.12.2011-1.01.2012.
 11. HEADY E.O.: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa 1967.
 12. JUDT T.: Buldożer innowacji - dlaczego obawiamy się współczesnego kapitalizmu. Dziennik nr 293 z 2007 r. do Tygodnika Idei Europa nr 50, s. 13-14.
 13. KOŁODKO G.: Wędrujący świat. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 14. KRUGMAN P.: Dlaczego ekonomiści niczego nie zrozumieli. Gazeta Wyborcza z 31.10-1.11.2009.
 15. KUCIŃSKI K. (red.): Metodologia nauk ekonomicznych, dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.
 16. MANTEUFFEL R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1979.
 17. OSTROWSKA E.: Pomiar ryzyka w rzeczowych inwestycjach przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji 4/1997.
 18. RYCHLIK T., KOSIERADZKI M.: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa. PWRiL, Warszawa 1981.
 19. SKIDELSKY R.: Keynes kontra Hayk: dogrywka. Gazeta Wyborcza z 27-28.09.2011.
 20. Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 985.
 21. Słownik języka polskiego, t. III, R-Ż. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 22. SMOLORZ B.: Ryzyko inwestycyjne. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2/1997.
 23. STAŃKO S.: Prognozowanie w rolnictwie, wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 24. SZTUMSKI J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010.
 25. VOGEL J.: Rynek już nie jest bogiem. Gazeta Wyborcza z 3-4.09.2011.
 26. WILIMOWSKA Z.: Ryzyko inwestowania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 7/1998.
 27. WINIECKI J.: To nie chciwy kapitalizm, tylko pycha i cynizm polityków są źródłem kryzysu. The Wall Street Journal Polska - dziennik finansowy z 15.10 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu