BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujňáková Mária (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice)
Tytuł
Miestne rozpočty v období krízy - problémy v čase krízy
Local Budgets in the Time of Crisis - Problems Connected with Crisis
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2012, nr 2 (4), s. 27-34
Słowa kluczowe
Budżet lokalny, Kryzys gospodarczy, Finanse samorządu terytorialnego, Podatki lokalne
Local budget, Economic crisis, Local government finance, Local taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Local budgets are an integral part of public budgets and their position therein is very important. They create a precondition of effective and independent existence of local self-government. Their income part consist mainly of the so called shared taxes obtained from the state as a share of income taxes and local taxes concerning which each municipality is entitled to influence the rate and other fundamental aspects. However, these main resources are not sufficient for covering the demands of local self-government in the time of crisis which results into the need for search of other means of funding the municipalities and of decreasing their costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. V. Babčák, Daňové právo, Košice 2005, s. 19; J. Králik, D. Jakubovič, Finančné právo, Bratislava 2004, s. 431.
  2. J. Drgonerc, Ústava Slovenskej republiky, Komentár, 2 vydanie, Šamorín 2007, s. 608 a nasl.
  3. D. Kozovský, Národná a regionálna ekonomika, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 2006, s. 192.
  4. J. Medveď, J. Nemec a kol., Základy verejných financií, Sprint, Bratislava 2007, s. 31.
  5. L. Orosz, J. Mazák, Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Košice 2004, s. 73.
  6. A. Románová, Význam miestnych daní pre rozpočty územnej samosprávy, in: Humanum: Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne, Vol. 4, no. 1 (2010), s. 289-295.
  7. A. Románová, Sprievodný jav krízy - znižovanie daňových príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v dôsledku porušovania a obchádzania zákona, in: Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize, Univerzita Palackého, Olomouc 2010, s. 98-110.
  8. M. Štrkolec, Príjmy miestnych daní - ústavné predpoklady a realita, in: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Košice 6-7. septembra 2007, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Košice 2008, s. 338-343.
  9. M. Štrkolec, Verejné financie Slovenskej republiky v časoch predkrízových a krízových, in: Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize, Univerzita Palackého, Olomouc 2010, s. 69-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu