BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym
The Essence of Social Exclusion in Information Society
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 241-249, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Wykluczenie społeczne, Informacja
Information society, Social exclusion, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono tezę, iż w każdym społeczeństwie może wystąpić zjawisko wykluczenia społecznego. W przypadku społeczeństwa informacyjnego w Polsce głównym powodem wykluczenia społecznego jest nie tylko brak dostępu do usług komunikacji elektronicznej, ale i brak umiejętności korzystania z usług w społeczeństwie informacyjnym.(abstrakt oryginalny)

This article shows the meaning of social exclusion. Every society could have a problem with social exclusion. In the case of information society in Poland, the main reason of this problem is not only the lack of access to electronic communication services, but also the lack of skills to use electronic services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abramowicz W., Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego, [w:] W drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999.
  2. Doktorowicz K., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno- -kulturowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001, http://www.agh.edu.pl.
  3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
  4. Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska I., Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
  5. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, UJ, Kraków 2001.
  6. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wyd. Rabid, Kraków 2002.
  7. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.
  8. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
  9. Olędzki J., Komunikowanie w świecie, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2000.
  10. Wierzbicki A.P., Wpływ informacji jako zasobu produkcyjnego na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych, "Przegląd Telekomunikacyjny" 1997 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu