BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A.
Discriminatory Models as a Measure of Financial Situation of ZT Kruszwica S.A.
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 303-321, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Modele dyskryminacyjne, Analiza dyskryminacyjna, Kondycja finansowa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Discriminatory models, Discriminant analysis, Financial condition, Estimation of enterprises financial condition
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA
Abstrakt
Celem opracowania jest pomiar zagrożenia upadłością z wykorzystaniem wybranych modeli dyskryminacyjnych oraz oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa przemysłowego ZT Kruszwica S.A. Badania przeprowadzono na podstawie jednostkowych kwartalnych sprawozdań finansowych spółki z lat 2008-2010. W pierwszej części badań przeprowadzono ocenę płynności finansowej, następnie, z wykorzystaniem wybranych modeli wczesnego ostrzegania, określono zagrożenie bankructwem. W toku prowadzonych badań wykorzystano głównie modele dostosowane do polskich warunków gospodarczych (D. Hadasik, D. Wierzby, A. Hołdy, E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego oraz E. Mączynskiej), a także jeden z modeli amerykańskich (E.I. Altmana). (fragment tekstu)

The following study determines the risk prediction of bankruptcy of ZT "Kruszwica" industrial enterprise, using certain discriminatory models in terms of maintaining financial liquidity. The research, covering the period from 2008 to 2010, was based on a unit, quarterly financial statements. It was observed that liquidity ratings reached a satisfactory level. However, two of the accepted models showed a difficult financial situation of ZT "Kruszwica" S.A. For instance, E.I. Altman's model indicated threat of bankruptcy in 2008. Contrary to A. Mączynska's model, which informed about a bad financial condition in the second quarter of 2010. The other models proved that the company was developing dynamically at that time. To conclude, the prediction models of bankruptcy can have ambiguous results. However, discriminatory models can be treated as part of the financial situation of a company and fundamental analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 2. BŁAWAT F.: O syntetycznej ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1999, nr 1(4).
 3. GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 4. HADASIK D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe - Seria II, Zeszyt nr 153, AE Poznań, Poznań 1998.
 5. HOŁDA A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość nr 5/2001.
 6. KRZEMIŃSKA D.: Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 7. KUSAK A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 r.
 9. OSTASZEWSKI J.: Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 10. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
 11. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 12. URBANOWSKA-SOJKIN E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem, AE, Poznań 1998.
 13. WASILEWSKI M., DOMAŃSKA T.: Strategia płynności finansowej ZT Kruszwica S.A. w ujęciu harmonizacji, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa 2011.
 14. WIERZBA D.: Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyt Naukowy WSE-1 nr 8/2000.
 15. ZIMNIEWICZ K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu