BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laska Dorota (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników
Risks in Agriculture Activity and Their Perception by the Farmers
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 23-40, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Postrzeganie ryzyka, Ryzyko, Przedsiębiorstwo rolne, Działalność gospodarcza
Risk perception, Risk, Agricultural enterprises, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest określenie jakie rodzaje ryzyka dotyczące gospodarstw rolniczych postrzegane są przez rolników jako najgroźniejsze. Analizą objęto ryzyko związane z produkcją roślinną. Dla osiągnięcia celu zrealizowano dwa zadania badawcze: 1) ustalenie jakie ryzyko dotyczące produkcji roślinnej uznawane jest przez rolników za ważne w rolnictwie, 2) określenie jakie rodzaje ryzyka uznawane są za istotne w ich gospodarstwach. Dane do analiz pochodziły ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Pierwotnym źródłem danych były badania ankietowe w gospodarstwach rolniczych. Dane wtórne pochodziły ze statystyki GUS. W opracowaniu w zakresie teorii ubezpieczeń oparto się na literaturze przedmiotu oraz analizie aktów prawnych. (fragment tekstu)

In the article research results of risk perception by farmers are presented. The aim of research was to determine which risks connected to agriculture are perceived by the farmers as the threat for their farms and production. Survey was carried out within 70 farms in Łódź province. Risks connected with crop production have been analysed. Incurred losses were mainly due to natural (weather) factors. The analysis, that was carried out, showed that in the farmers' opinion sets of risks in the entire agriculture are quite different than in their own farm. The biggest differences concerned such occurrences as flood, hail and downpour. These differences in perception can cause that preparing insurance offer for farms become more difficult. In particular, as surveys showed, farmers are willing to retain risk, if they assess, that its influence will not cause losses exceeding 25% of their production.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAQUET A., HAMBLETON R., DOUG J. 1997: Understanding Agricultural Risks: Production, Marketing, Financial, Legal, and Human Resources. U.S.D.A., Risk Management Agency, December 1997.
 2. BUŁA P. 2003: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 3. CZYŻEWSKI B., ŚMIGLAK M. 2006: Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, M.A. Jerzak, A. Czyżewski (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, s. 119-146.
 4. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984: PWRiL, Warszawa.
 5. Encyklopedia organizacji i zarządzania.1981: PWE, Warszawa.
 6. FLEISHER B. 1990: Agricultural Risk Management. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers Inc.
 7. HARDAKER J.B., HUIRNE R.B.M., ANDERSON J.R. 1997: Coping With Risk in Agriculture. CAB International, New York.
 8. HARWOOD J., HEIFNER R., COBLE K., PERRY J., SOMWARU A. 1999: Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis. Agricultural Economic Report No. 774. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.
 9. HILL N., ALEXANDER J. i in. 2003: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. KASIEWICZ S., ROGOWSKI W. 2004: Identyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych. [w:] Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. MIRKOWSKA Z. 2009: Konsekwencje zmian klimatycznych dla rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, Warszawa.
 12. PREŚ J. 2007: Zarządzanie ryzykiem pogodowym. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 13. RONKA-CHMIELOWIEC W. 2002: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Słownik języka polskiego. 1981: PWN, Warszawa.
 15. Słownik wyrazów obcych. 1990: PWN, Warszawa.
 16. STROIŃSKI E. 1986: Zielone światło dla risk management. Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 9.
 17. TARCZYŃSKI W., MOJSIEWICZ M. 2001: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa.
 18. WARKAŁŁO W. 1985: Ubezpieczenie jako podstawowy instrument "Risk management" i niezbędna gwarancja lepszej jakości życia. Studia Ubezpieczeniowe t. VIII, PIE, Warszawa-Poznań.
 19. WICKA A. 2008: Ubezpieczenia rolnicze źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu