BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości
Contemporary Achievements of the World and Polish Research of the Spatial Aspects of Crime
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 13-24, tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Przestępczość, Przestrzeń geograficzna
Crime, Geographic space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego dorobku światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości. W opracowaniu najpierw omówiono zagadnienia podejmowane w światowych i polskich pracach geografii przestępczości, przy szczególnym uwzględnieniu cech je wyróżniających. Następnie wskazano na różnice istniejące w zagranicznych i polskich badaniach nad przestrzennymi aspektami zjawiska przestępczości. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present contemporary achievements of the world and Polish research of the spatial aspects of crime. First the paper discusses the issues undertaken in the world and Polish research of crime geography, taking into consideration their features. Then it shows the differences between the world and Polish research of the spatial aspects of crime. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman W., Murray A., Assesing spatial patterns of crime in Lima, Ohio, "Cities" 2004, no. 21.
 2. Andresen M., Crime measures and the spatial analysis of criminal activity, "British Journal of Criminology" 2006, no. 46.
 3. Bajerski A., Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 4. Bogacka E., Przestępczość w Poznaniu, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2009a, nr 6.
 5. Bogacka E., Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2009b, nr 8.
 6. Ceccato V., Expressive crimes in post-socialist states of Estonia, Latvia and Lithuania, "Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention" 2008, no. 9.
 7. Ceccato V., Haining R., Crime in border regions: The Scandinavian case of Öresund, 1998-2001, "Annals of the Association of American Geographers" 2004, no. 94.
 8. Ceccato V., Haining R., Short and medium term dynamics and their influence on acquisitive crime rates in the transition states of Estonia, Latvia and Lithuania, "Applied Spatial Analysis" 2008, no. 1.
 9. Ceccato V., Haining R., Signoretta P., Exploring offence statistics in Stockholm City using spatial analysis tools, "Annals of the Association of American Geographers" 2002, no. 92.
 10. Ceccato V., Oberwittler D., Comparing spatial patterns of robbery: Evidence from a Western and an Eastern European city, "Cities" 2008, no. 25.
 11. Chojnicki Z., Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1999.
 12. Czyż T., Issues in Social Geography, [w:] Z. Chojnicki (ed.), Contemporary Problems of Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 13. Czyż T., Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnic-two Naukowe, Poznań 2004.
 14. Dolata M., Kotus J., Społeczne naznaczanie obszarów miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
 15. Dolata M., Kotus J., Social production of urban space - A case study of 'bad' areas in Poznań, "Geographia Polonica" 2006, no. 79.
 16. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006, WODC, The Hague 2006.
 17. Guzik R., Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej, "Prace Geograficzne" 2000, nr 106.
 18. Gronowski P., Geographical differentiation of the crime rate and the level of unemployment in the Małopolskie voivodship, "Prace Geograficzne" 2003, nr 112.
 19. Harries K., Extreme spatial variations in crime density in Baltimore County, MD, ,,Geoforum" 2006, no. 37.
 20. Kerry R., Gooaverts P., Haining R., Ceccato V., Applying geostatistical analysis to crime data: Car-related thefts in the Baltic States, "Geographical Analysis" 2010, no. 42.
 21. Lane G., Sui D., Geographies of identity theft in the U.S.: Understanding spatial and demographic patterns, 2002-2006, "GeoJournal" 2010, no. 75.
 22. Lisowski A., Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
 23. Lowman J., Conceptual issues in the geography of crime: Toward a geography of social control, "Annals of the Association of American Geographers" 1986, no. 76.
 24. Maik W., Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case study of Toruń, [w:] B. Gałczyńska, G. Węcławowicz (ed.),Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar, Conference Papers no. 24, IGiPZ PAN, Warszawa 1995.
 25. Malczewski J., Poetz A., Residential burglaries and neighborhood socioeconomic context in London, Ontario: Global and local regression analysis, ,,The Professional Geographer" 2005, no. 57.
 26. Marcińczak S., Siejkowska A., Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.
 27. Mordwa S., Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.
 28. Szymańska D., Pappelbon J., Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 29. Wang F., Minor W., Where the jobs are: Employment access and crime patterns in Cleveland, "Annals of the Association of American Geographers" 2002, no. 92.
 30. Wendt J., Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia różnorodności, różnorodność w geografii, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regio-nalnych UW, Warszawa 2001.
 31. Weltrowska-Jęch J., Globalisation and Crime in Cities, [w:] X. Yan, D. Xue (ed.), Urban Development, Planning and Governance in Globalization, Sun Yat-Sen University Press, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu