BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kierunki interdyscyplinarnej wizji systemów informacyjnych zarządzania
Towards Interdisciplinary Perspective on Management Information Systems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 290-298, rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Informatyczne systemy zarządzania
Interdisciplinarity, Management Information Systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę naukowej legitymizacji obszaru systemów informacyjnych zarządzania (SIZ). Przede wszystkim omówiono dwie konkurujące koncepcje: teorię artefaktu informatycznego oraz podejście interdyscyplinarne. Przedstawiając argumenty na rzecz drugiego podejścia, dokonano doprecyzowania pojęcia interdyscyplinarności oraz zaprezentowano interdyscyplinarny, koncepcyjny model obszaru SIZ. Przedstawiony model ma służyć zwiększeniu stopnia interdyscyplinarności badań, aby w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia stopnia naukowej legitymizacji obszaru SIZ.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of scientific legitimization of the field of management information systems (MIS). In particular, the two competing concepts of legitimization were presented: the IT artefact theory and interdisciplinary approach. Presenting the arguments for the second approach, the concept of interdisciplinarity was carefully defined and interdisciplinary conceptual model of MIS described. The presented model is to increase the degree of interdisciplinarity of research, and in consequence increase the scientific legitimization of the field of MIS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi M., Carlson P., A review of MIS research and disciplinary development, "Journal of Management Information Systems" 1992 vol. 8, no 4.
 2. Benbasat I., Weber R., Research commentary: rethinking "diversity" in information systems research, "Information Systems Research" 1996 vol. 7, no 4.
 3. Benbasat I., Zmud R.W., The identity crisis within the IS discipline: defining and communicating the discipline's core properties, "MIS Quarterly" 2003 vol. 27, no 2.
 4. Checkland P., Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester 1993.
 5. Culnan M.J., Mapping the intellectual structure of MIS, 1980-1985: a co-citation analysis, "MIS Quarterly" 1987 vol. 11, no 3.
 6. Culnan M.J., The intellectual structure of management information systems, 1972-1982: a co-citation analysis, "Management Science" 1986 vol. 32, no 2.
 7. DeSanctis G., The social life of information systems research. a response to benbasat and zmud's call for returning to IT artifact, "Journal of the Association for Information Systems" 2003 vol. 4, no 7.
 8. Galliers R.D., Change as crisis or growth? Toward a trans-disciplinary view of information systems as a field of study: a response to benbasat and zmud's call for returning to the IT artifact, "Journal of the Association for Information Systems" 2003 vol. 4, no 6.
 9. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 10. Grabowski M., Czy systemy informacyjne zarządzania są obszarem interdyscyplinarnym?, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, Tom 1, red. T. Porąbska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Ives B., Parks M.S., Porra J., Silva L., Phylogeny and power in the is domain: a response to benbasat and zmud's call for Returning to the IT artifact, "Journal of the Association for Information Systems" 2004 vol. 5, no 3.
 12. Keen P., MIS Research: Reference Disciplines and a Cumulative Tradition, [w:] Proceeding of First International Conference of Information Systems, red. E.R. McLean, 1980.
 13. Klein J.T., Interdisciplinarity: History, Theory and Practice, Wayne State University Press, Detroit 1990.
 14. Klein J.T., Newell W.H., Advancing Interdisciplinary Studies, [w:] Handbook of the Undergraduate Curriculum: A Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices and Change, red. J. Gaff, J. Ratcliff, Jossey-Bass, San Francisco 1997.
 15. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
 16. Larsen T.J., Levine L., Searching for the management information systems: coherence and change in the discipline, "Information Systems Journal" 2005 vol. 15.
 17. Lyytinen K., King J.L., Nothing at the center?: Academic legitimacy in the information systems field, "Journal of the Association of Information Systems" 2004 vol. 5, no 6.
 18. Newell W.H., A theory of interdisciplinary studies, "Issues in Integrative Studies" 2001 no 19.
 19. Orlikowski W.J., Iacono C.S., Research commentary: desperately seeking the 'it' in it research - a call to theorizing the IT artifact, "Information Systems Research" 2001 vol. 12, no 2.
 20. Robey D., Identity, legitimacy and the dominant research paradigm: an alternative prescription for the IS discipline. A response to Benbasat and Zmud's call for returning to the IT artifact, "Journal of the Association for Information Systems" 2003 vol. 4, no 7.
 21. Robey D., Research commentary: diversity in information systems research: threat, promise, and responsibility, "Information Systems Research" 1996 vol. 7, no 4.
 22. Vessey I., Ramesh V., Glass R.L., Research in information systems: an empirical study of diversity in the discipline and its journals, "Journal of Management Information Systems" 2002 vol. 19, no 2.
 23. Weber R., Still desperately seeking the IT artifact, "MIS Quarterly" 2003 vol. 27, no 2.
 24. Weber R., Toward a theory of artifacts: a pragmatic base for information systems research, "Journal of Information Systems", Spring 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu